ไม้ดอก

10 ” ไม้ดอก ” สามัญประจำสวน สวยแจ่มโดนใจ!

ไม้ดอก
ไม้ดอก

พวงคราม (2) พวงคราม (1) ไม้ดอก

ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ดอกออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงขนาดใหญ่ตามปลายยอด ดอกมีใบประดับรองรับและติดคงทน ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบรองดอกมี 5 แฉกติดอยู่ กลีบดอกสีม่วงเข้ม 5 กลีบ มีแต้มสีขาวที่โคนกลีบ หลุดร่วงง่าย นิยมปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย สวนที่แต่งด้วยต้นพวงคราม : http://www.baanlaesuan.com/29313/garden/my_garden/

พิทูเนีย (5)

ไม้ดอกอายุสั้น ออกที่ซอกใบ ดอกชั้นเดียวรูปแตร ปลายแผ่บาน ขอบกลีบเรียบหรือเป็นคลื่น มีสีขาว ชมพู เหลือง ส้ม ม่วง น้ำเงิน แดง และสองสีในดอกเดียวกัน นิยมปลูกเป็นไม้กระถางตั้งหรือแขวนประดับ และปลูกลงแปลงเพื่อจัดสวน สวนที่แต่งด้วยต้นพีทูเนีย : http://www.baanlaesuan.com/6478/garden/perfect-combination/

พุดน้ำบุษย์ (3) พุดน้ำบุษย์ (1) ไม้ดอก

ไม้พุ่มขนาดกลาง ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกเริ่มบานมีสีขาวแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในวันรุ่งขึ้น มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นกลุ่มกลางแจ้ง หรือปลูกเป็นไม้กระถาง

ไฮเดรนเยีย (1) ไฮเดรนเยีย (5) ไม้ดอก

ไม้ดอกอายุหลายปี ดอกออกเป็นช่อกลมแน่นที่ปลายยอด กลีบดอกมีสีขาว ชมพู แดง ม่วง และฟ้า นิยมปลูกใส่กระถางหรือปลูกใส่แปลง สวนที่แต่งด้วยต้นไฮเดรนเยีย : http://www.baanlaesuan.com/25006/garden/25006/

เดซี่ (2) ไม้ดอก

ไม้ล้มลุก ดอกออกเป็นช่อกระจุก ปลายมน สีเหลืองสดใส กลีบดอกวงในรูปหลอด สีเหลืองอมส้ม ออกดอกดก นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง สวนที่แต่งด้วยต้นดาห์ลเบิร์กเดซี่ : http://www.baanlaesuan.com/19372/garden/flowers-bloom/

 

เรื่องและภาพ : ทัศรีญา ทรงเผ่า

 

ยังมีไม้ดอกอีกมากมายที่นี่

รู้จักกับดอกไม้สวยๆแล้ว ไปดูไอเดียจัดสวนแขวนกันได้ที่นี่