30 บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

บ้านใต้ถุนสูง ถือเป็นรูปแบบบ้านที่แฟนๆบ้านและสวนชื่นชอบกันมาก เราจึงได้รวม 30 บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย มาให้ชมกันแบบจุใจ ดังนี้

1. “บ้านเขียนไข” โฮมสตูดิโอในบ้านไม้สไตล์พื้นถิ่น

เจ้าของ : คุณบุษราพรรณ ไพรทอง และคุณสาโรจน์ ยอดยิ่ง

ออกแบบ : Sher Maker โดย คุณธงชัย จันทร์สมัคร และคุณพัชรดา อินแปลง

บ้านไม้สไตล์พื้นถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่โอบล้อมไปด้วยทิวทัศน์ของขุนเขาและทุ่งนา งดงามด้วยแนวคิดและวิถีชีวิตเรียบง่าย เป็นโฮมสตูดิโอและพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจของศิลปินเจ้าของเพลงดัง “แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร>> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

2. “บ้านใต้ถุนสูงริมคลอง” เป็นสุขตามวิถีชีวิตแบบไทย

เจ้าของ : ครอบครัวตุ้มปรึกษา
สถาปนิก : บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด

บ้านไม้ริมคลองบางมดที่ยังดำรงวิถีชีวิตริมน้ำ และคำนึงถึงหลักการออกแบบใน 3 เรื่อง คือ ออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย ตัวสถาปัตยกรรมต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของครอบครัว และการสร้างบ้านให้พอดีกับงบประมาณ >> อ่านต่อ 

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

3. ชีวิตธรรมดาในบ้านไม้ใต้ถุนสูง

เจ้าของ : คุณสายันต์ ทิพย์แสง และคุณอารมณ์ วิรัชศิลป์

สถาปนิก : Studio Miti โดยคุณประกิจ กัณหา

ตกแต่งภายใน : บริษัทเอเดค อินทีเรียส์ จำกัด

บ้านไม้ใต้ถุนสูงซึ่งบรรจงคัดเลือกไม้เต็งเก่าจากอยุธยามาสร้างเป็นบ้านในฝัน และการยกใต้ถุนสูงก็เพื่อเลี่ยงปัญหาพื้นที่น้ำท่วมถึง สถาปนิกจึงเพิ่มฟังก์ชันให้พื้นที่ใต้ถุนเป็นเหมือนชานนั่งเล่นและครัวเปิด ส่วนชั้นบนของบ้านจัดสรรเป็นส่วนนั่งเล่น ห้องครัว และห้องนอน แต่ก็เน้นเปิดโล่งและเชื่อมต่อถึงกันได้ง่าย เพื่อให้พื้นที่ในบ้านปลอดโปร่งและมีลมหมุนเวียนได้ดี ขณะที่พื้นที่รอบๆ บ้านก็จัดการทำสวนเกษตร โดยปลูกไม้ใบ ไม้ผล พืชสวนครัว ควบคู่ไปกับการขุดบ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่ไข่ เจ้าของบ้านจึงสามารถใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองได้อย่างสบายๆ >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

4. บ้านตถตา บ้านไม้บนรอยเท้าของชาวล้านนา

เจ้าของ : แพทย์หญิงจิตราภรณ์ ความคนึง และนายแพทย์ณัฐธร ดาราพงศ์สถาพร
สถาปนิก : บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด
ออกแบบภายใน : คุณปรียชนัน สายสาคเรศ
ผู้รับเหมา: คุณวันไชย หงษ์แก้ว (สล่าเก๊า)
ผู้ควบคุมงาน : ยางนาสตูดิโอ และนายแพทย์ณัฐธร ดาราพงศ์สถาพร

บ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังนี้ชื่อ “ตถตา” ที่หมายถึง “เป็นเช่นนั้นเอง” ซึ่งเจ้าของบ้านตั้งใจสื่อถึงการใช้ชีวิตแสนธรรมดา ทว่ารุ่มรวยด้วยเสน่ห์จากบรรยากาศในพื้นที่ รายละเอียดเชิงช่างที่อัดแน่นในทุกอณูของตัวบ้าน ไปจนถึงจังหวะการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

5. “เฮือนธรรม” บ้านพื้นถิ่นไทยในขนบแบบญี่ปุ่น

เจ้าของ: คุณสมยศ สุภาพรเหมินทร์ และคุณอูซาบุโระ ซาโตะ
ออกแบบ:  บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด
สถาปนิกที่ปรึกษา: คุณธีรพล นิยม
สถาปนิกโครงการ: คุณนันทพงศ์ เลิศมณีทวีทรัพย์
ผู้รับเหมา: คุณประทิว ยาใส

บ้านหลังนี้มีชื่อว่า “เฮือนธรรม” มีจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบที่ผสมผสานข้อดีของ “บ้านพื้นถิ่นไทย” เข้ากับลักษณะพื้นที่ใช้งานของ “บ้านญี่ปุ่น” และเมื่อมองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความงามของบ้านหลังนี้คือการที่สถาปัตยกรรมและชีวิตสามารถเรียงร้อยไปด้วยกันได้อย่างสวยงาม และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติและวิถีแห่งความสมถะ >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

6. สงบร่มรื่นในบ้านไทยอีสาน

เจ้าของ : คุณศักดา – คุณอรพินท์ ศรีสังคม
ออกแบบ : อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม
สถาปนิกที่ปรึกษา : คุณธีรพล นิยม
สถาปนิกโครงการ : คุณศักดิ์ชาย โกมลโรจน์ และคุณอรพิมพ์ ตันติพัฒน์
ตกแต่งภายใน : คุณศักดิ์ชาย โกมลโรจน์

ด้วยความที่เจ้าของบ้านชื่นชอบบ้านเรือนไทยมาตั้งแต่เด็ก บวกกับได้รับอิทธิพลมาจากคุณพ่อซึ่งหลงรักวัฒนธรรมอีสาน ผู้ออกแบบจึงนำลักษณะที่สำคัญของการปลูกเรือนอีสานมาประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ เช่น การออกแบบพื้นที่ชั้นล่างให้เป็นเหมือนใต้ถุนโล่ง เพื่อให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติรอบตัว โดยเฉพาะทุ่งปอเทืองหน้าบ้าน มีชานหลังคายื่นออกไปเป็นพื้นที่อเนกประสงค์และรับแขกได้  >> อ่านต่อ 

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

7. บ้านไม้สีขาวใต้ถุนสูง ในวงล้อมของสวน

เจ้าของ – ตกแต่ง  : คุณจาตุรงค์ ขุนกอง และคุณศิริวิทย์ ริ้วบำรุง

บ้านไม้ใต้ถุนสูงสีขาว ที่ตั้งอยู่กลางวงล้อมของสวนอังกฤษซึ่งรายรอบด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ตัวบ้านมีขนาดกะทัดรัดโดยสร้างจากเรือนไม้เก่าที่เจ้าของบ้านออกแบบให้มีหน้าตาที่ดูร่วมสมัยมากขึ้น ตกแต่งด้วยข้าวของสไตล์คลาสสิกที่ดูสวยหวาน >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

8. บ้านใหม่จากไม้เก่า ยกใต้ถุนสูงอยู่กลางสวนมะพร้าว

เจ้าของ  :  คุณณัฐธภาคย์ – คุณวีณ์ลภัส ธำรงโรจนพัฒน์ บ้านไม้ยกใต้ถุนสูง

สถาปนิก  :  Studio Miti  โดยคุณประกิต กัณหา

บ้านหลังนี้สร้างขึ้นด้วยแนวคิดการผสมผสานไม้เก่าหลากประเภทเพื่อให้ได้บ้านไม้หลังใหม่ในงบประมาณที่ไม่สูงเกินไป  พร้อมอาศัยสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นของสวนผลไม้เก่าในคลองดำเนินสะดวก  ซึ่งมีต้นไม้เยอะ มีร่องน้ำ จึงเหมาะกับการเปิดช่องลมและยกใต้ถุนสูงให้ลมพัดผ่าน  เพื่อช่วยลดทอนความร้อนของอากาศและทำให้บ้านเย็นสบายโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องปรับอากาศเลย >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

9. บ้านมะค่าโมง บ้านไม้ใต้ถุนสูงที่มีลมโกรกตลอดทั้งปี

เจ้าของ : คุณธีระศักดิ์-คุณชื่นประภา พรหมลา
ออกแบบ : คุณธีระศักดิ์ พรหมลา

บ้านไม้หลังเล็กของคู่รักที่เลือกหันหลังให้ชีวิตที่เร่งรีบในเมืองกรุง แล้วมุ่งกลับภูมิลำเนามาปลูกผักออร์แกนิกขาย ตัวบ้านใช้ไม้เก่าที่รื้อจากบ้านคุณยายมาทำ เป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงสุดแสนเรียบง่ายที่เน้นอยู่สบาย ไม่ต้องดูแลรักษามากนัก >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

10. บ้านไม้ใต้ถุนสูง เสน่ห์แบบบ้านไทยสร้างด้วยมือทุกขั้นตอน

เจ้าของ-ตกแต่ง : คุณณัฐวุฒิ – คุณสุธิดา เสลาหอม

บ้านไม้ถอดประกอบใต้ถุนสูง ที่ใช้ชิ้นส่วนต่าง ๆ จากบ้านไม้เก่ามาประกอบกันจนออกมาเป็นบ้านหลังนี้ โดยมีพื้นที่ทำกิจกรรมของครอบครัวแบบครบครัน เพิ่มฟังก์ชันให้สามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ >> อ่านต่อ 

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

11. ใช้ชีวิตผ่อนคลายแบบพอดี ในเรือนพักหลองข้าว อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่

สถานที่: วิลล่า มัชฌิมา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จากหลองข้าวเก่ามาสู่เรือนพักผ่อนที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นส่วนตัวในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของตั้งใจเก็บสถาปัตยกรรมโบราณเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูและสามารถใช้งานได้จริง โดยตั้งชื่อไว้ว่า “วิลล่า มัชฌิมา” เพื่อบอกถึงการใช้ชีวิตตามหลักทางสายกลาง >> อ่านต่อ 

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

12. บ้านกรอด้าย…บ้านไทยจากความทรงจำในวันวาน

เจ้าของ : คุณกฤตยา  พรรคอนันต์ และคุณบุณยวัฒน์ สมทัศน์

ออกแบบ : Let’s design โดยคุณธีร์ อังคะสุวพลา คุณปทมพร เขจรนันทน์  และคุณพิธาน ศรีเสาวนันท์

รีโนเวตโรงงานทอผ้าเก่าในอยุธยาซึ่งมีลักษณะเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงให้เป็นที่พักให้บรรยากาศเหมือนบ้านต่างจังหวัดอยู่สบาย มีความสงบที่เหมาะกับการพักผ่อน >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

13. “บ้านบางครุ” สัดสวนที่เหมาะสมของบ้านไม้

เจ้าของ : คุณจรัสศรี ศรีบำรุงเกียรติ
ออกแบบ : บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด โดยคุณนันทพงศ์ เลิศมณีทวีทรัพย์

บ้านไม้สูง 3 ชั้นที่มองเห็นถึงศักยภาพของที่ดินผืนนี้ซึ่งได้วิวดีทั้งจากทะเลสาบและคลอง จึงออกแบบให้บ้านตั้งอยู่ในแนวขนานทิศตะวันออกและตะวันตก วางตัวบ้านให้ขวางลมที่มาจากทางทิศใต้ ถอดรหัสเป็นเรือนไทยริมน้ำที่เรียบง่าย ทั้งการยกใต้ถุนสูง มีระเบียงกว้างเป็นชานไม้ขนาดใหญ่ไว้ทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงชายคาโดยรอบบ้านที่ยื่นยาว ป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดี นำส่วนบริการของบ้าน เช่น ห้องน้ำและผนังทึบมาบังแดด กันส่วนพักอาศัยให้อยู่ด้านใน ไม่รับแดดโดยตรง ทำให้บ้านอยู่สบาย >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

14. บ้านไม้ยกพื้นสูงที่เปรียบดั่งงานศิลป์บนเนินเขา

เจ้าของ – ออกแบบ : รองศาสตราจารย์เกศ ชวนะลิขิกร

บ้านไม้ยกพื้นสูงที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาโล่ง เปิดรับลมได้ทุกทาง ที่ขาดไม่ได้ก็คืองานศิลปะของเจ้าของบ้านและของเพื่อนๆซึ่งประดับประดาอยู่ทั่วบ้าน ทำให้บ้านหลังนี้เปรียบได้กับงานศิลป์ขนาดย่อมที่ตั้งอยู่บนเนินเขา >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

15. บ้านเล็กในป่าใหญ่

เจ้าของ : ครอบครัวรัตนปรีดากุล
สถาปนิก : บริษัทสถาปนิก สเปซไทม์ จำกัด โดยคุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล

บ้านที่ยกใต้ถุนสูงถึง 3 เมตร โดยทำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในชั้นแรก ส่วนชั้นสองเป็นโครงสร้างเหล็ก อิงรูปแบบมาจากบ้านเรือนไทยสมัยก่อนที่นิยมมีใต้ถุนบ้านไว้ใช้ประโยชน์และทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผลพลอยได้จากการยกใต้ถุนสูงนี้ทำให้ได้พื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้น หรือในอนาคตหากต้องการกั้นห้องเพื่อใช้สอยก็สามารถทำได้เลย นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์เรื่องวิวเพราะบนระเบียงชั้นสองที่มีระดับค่อนข้างสูง สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ในมุมมองที่ต่างออกไปและรับลมได้ดีขึ้น >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

16. บ้านโมเดิร์นทรอปิคัลที่แม้จะอยู่บนเนินเขาแต่ก็ยังต้องการใต้ถุน

เจ้าของ : คุณนิรมล – นายแพทย์วีระศักดิ์ ว่องไพฑูรย์
ออกแบบ : spacetime . กา-ละ-เท-ศะ โดยคุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล และคุณพิริยะ ไทยลิ่มทอง

บ้านใต้ถุนสูงหน้าตาโฉบเฉี่ยวทันสมัยสไตล์โมเดิร์นที่เกิดจากความต้องการของเจ้าของบ้านที่อยากได้ “บ้านขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป อยู่แล้วรู้สึกผ่อนคลาย และสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้” แต่ยังดูไม่โดดออกจากบริบทโดยรอบที่มีความเป็นธรรมชาติ >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

17. อยู่ตามวิถีธรรมชาติในบ้านชนบทที่ บ้านต้นเต๊า

เจ้าของ : คุณภัคธิมา วรศิริ และ คุณชิติพัทธ์ วังยาว

ออกแบบ : คุณภัคธิมา วรศิริ

ออกแบบวิศวกรรม : คุณโอภาส วรศิริ

รับเหมาก่อสร้าง : คุณชิติพัทธ์ วังยาว และทีมช่างบ้านบัว

บ้านที่นำเอาเอกลักษณ์ของบ้านในพื้นที่บ้านบัว จังหวัดพะเยากับรูปแบบของหลองข้าวซึ่งเป็นอาคารเก็บข้าวเปลือกมาใช้ แต่ปรับเปลี่ยนวัสดุและสีสันให้เป็นโครงสร้างเหล็กผสมปูน และเน้นสีขาวเพื่อความสะอาดตา รวมทั้งยังผสมผสานการใช้งานในรูปแบบวิถีชีวิตปัจจุบันเข้ากับลักษณะการใช้งานใต้ถุนและชานบ้านอย่างสมัยโบราณ โดยนอกจากสร้างบ้านไว้อยู่เองแล้ว ยังทำไว้สำหรับรองรับแขกที่มาพักแบบโฮมสเตย์ พร้อมทั้งเปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆด้วย ความน่าสนใจของบ้านหลังนี้คือการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ แม้ว่าจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมในหน้าน้ำ เพราะอยู่ติดกับคลองของหมู่บ้าน แต่ด้วยการออกแบบที่เข้าใจในบริบท ทำให้บ้านหลังนี้สามารถอยู่กับน้ำท่วมได้โดยไม่เป็นปัญหา เพราะเพียงแค่ปิดคาเฟ่ชั้นล่างและย้ายของขึ้นสู่ชั้นบนเพื่อให้น้ำสามารถผ่านใต้ถุนบ้านไปได้ และเปลี่ยนไปสัญจรโดยใช้สะพานเชื่อมชั้นสองของบ้านออกสู่ถนนแทน จนกว่าหน้าน้ำจะหมด ส่วนบริเวณโดยรอบบ้านก็ทำเป็นสวนครัวและทดลองปลูกข้าวไว้รับประทานเองอีกด้วย >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

18. เรียบง่ายแบบบ้านไม้ในสวน

เจ้าของ : คุณน้ำผึ้ง อลิศา ตั้ง และคุณลองดรีย์ ดูนองด์

บ้านไม้ใต้ถุนสูงที่ชั้นบนเปิดโล่งเป็นมุมพักผ่อน ดูโปร่งและสบาย มีชั้นลอยเล็กๆสำหรับใช้เป็นห้องทำงาน ส่วนใต้ถุนกั้นเป็นครัวและด้านหลังเป็นห้องมืดสำหรับงานถ่ายภาพของคุณลองดรีย์ เจ้าของบ้านทั้งสองอยากให้บ้านหลังนี้กลมกลืนไปกับบ้านของเพื่อนบ้าน รวมถึงตั้งใจให้เป็นพื้นที่ที่ได้สัมผัสวัฒนธรรมความเป็นไทย และรบกวนโลกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

19. บ้านไม้หลังเล็กในฟาร์มเกษตร

เจ้าของ : คุณอรรถพล ไชยจักรและคุณอาคีรา ห้วงสุวรรณ

ออกแบบ : คุณอรรถพล ไชยจักร

บ้านไม้ยกใต้ถุนสูง ขนาด 7×4 เมตร โดยใช้ไม้สักที่ตัดมาจากในไร่เอามาแปรรูปสร้างบ้านเกือบทั้งหลัง ยกใต้ถุนสูงเกือบ 3 เมตรให้โปร่งเพื่อสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

20. อวลกลิ่นความรักและความอบอุ่นในบ้านไม้ใต้ถุนสูงริมน้ำ

เจ้าของ – ออกแบบ : คุณบีม -ชัยภัทร์  ปิยะดำรง

บ้านไม้ใต้ถุนสูงสไตล์ไทยโมเดิร์นที่โดดเด่นด้วยฟังก์ชันของชานบ้านที่กว้างขวาง พร้อมกับหลังคาทรงแหงนสไตล์โมเดิร์นทำให้รูปทรงของบ้านดูแปลกตาและน่าสนใจ >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

21. บ้านปูนใต้ถุนสูงท่ามกลางธรรมชาติ

เจ้าของ : คุณพรรษา สิงห์โตแก้ว และคุณชัยชาติ จันทรลาช

ออกแบบ : คุณพรรษา สิงห์โตแก้ว

บ้านปูนใต้ถุนสูง ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่เจ้าของบ้านพัฒนาที่ดินจากสวนหมากและมะม่วงที่รกร้างกลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ขึ้นทีละน้อยๆ โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ถมที่ และเก็บต้นไม้เดิมไว้ให้มากที่สุด โดยเลือกทำเลสร้างบ้านในตำแหน่งที่มองเห็นวิวสวยงามที่สุดในสวน นั่นคือบริเวณบ่อน้ำ ตัวบ้านสร้างง่ายๆด้วยฝีมือช่างในพื้นที่ผสมกับไอเดียดีๆจากเจ้าของบ้าน ทำให้ได้บ้านออกมาหน้าตาสวยงาม ไม่ซ้ำใคร แถมยังน่าอยู่ และใช้งานได้ดี >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

22. บ้านกึ่งโฮมสเตย์ดีไซน์ร่วมสมัยเเบบบ้านไทยใต้ถุนสูง

เจ้าของ : ครอบครัวนิโรจน์

ออกแบบ : GLA Design Studio โดยคุณรินระดา นิโรจน์ และคุณพิชญ์ นิ่มจินดา

บ้านไทยร่วมสมัยยกใต้ถุนสูงกึ่งๆ โฮมสเตย์ที่ชื่อ Baan Lek Villa ที่ให้ความสำคัญกับ“บริบท” ซึ่งคำนี้ไม่ใช่แค่ทิศแดดทิศลมของสถานที่ตั้งเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบต่างๆ ทั้งความเป็นสวนผลไม้แบบจันทบุรี ความเป็นบ้านพื้นถิ่นของชุมชน วัสดุพื้นบ้านหรือไม้เก่าที่เลือกมาใช้ ทั้งหมดทำให้บ้านหลังนี้ดูไม่เด่นจนเกินไป เป็นความถ่อมตัวที่ตั้งใจแทรกเข้ามาเพื่อให้บ้านอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างกลมกลืน >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

23. รับวิวตะวันที่บ้านไร่สไตล์โรงนา

เจ้าของ : คุณอมรรัตน์ จันต๊ะ

ออกแบบสถาปัตยกรรม : Physicalist โดยคุณกาจวิศว์ ริเริ่มวนิชย์

บ้านหลังนี้ตั้งอยู่กลางไร่ปลอดสารพิษแถวเส้นบายพาสชะอำ-หัวหิน ตัวบ้านยกใต้ถุนสูงตั้งอยู่บนเนินที่ยกขึ้นมาจากระดับถนน ทำให้มองเห็นทิวเขาโดยรอบ พร้อมกับรับลมสบายๆ และยังชมดวงอาทิตย์ขึ้นและลับทิวเขาในอารมณ์ที่ต่างกันไป ชั้นล่างเป็นปูน ส่วนชั้น 2 และหลังคาเป็นโครงสร้างเหล็กที่ยื่นยาวออกมาเพื่อป้องกันความร้อน และตัวอาคารชั้น 2 ก็ใหญ่กว่าชั้น 1 ยังช่วยกันความร้อนให้ชั้นล่างอีกที รูปทรงของบ้านได้แรงบันดาลใจมาจากอาคารเกษตรกรรมอันเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ไม่รบกวนบริบททางการเกษตรโดยรอบ แต่มีการปรับสัดส่วนให้ลงตัว แล้วแบ่งพื้นที่เป็น 3 ประเภท คือ ช่องเปิด ผนังโปร่ง และผนังทึบ >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

24. คืนชีวิตให้บ้านเก่ากลายเป็นบ้านไทยใต้ถุนสูงเจือกลิ่นโมเดิร์น

เจ้าของ : คุณสุเทพ เอี่ยมอ่อน

สถาปนิก : Volume Matrix Studio โดยคุณกศินร์ ศรศรี

บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้หลังนี้ เกิดจากการนำไม้เก่าของบ้านเดิมที่เริ่มทรุดโทรม มาสร้างใหม่บนที่ดั้งเดิมของบ้านเก่า โดยผนวกเข้ากับโครงสร้างปูน กลายเป็นบ้านร่วมสมัยไม่ทิ้งบุคลิก บ้านไทยใต้ถุนสูง อย่างที่เคยเป็นมาตามวิถีชาวบ้านริมคลอง >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

25. บ้านโครงเหล็กที่ยกใต้ถุนสูงเป็นบ้านริมคลองแบบสมัยใหม่

เจ้าของ : คุณผกามาศ ไทยกิ่ง

ออกแบบ : คุณพิเศษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคุณอิทธิฤทธิ์ หทัยรัตนา

บ้านโครงสร้างเหล็กยกใต้ถุนสูงนี้นำองค์ประกอบมาจากบ้านไม้หลังเดิมซึ่งรื้อออกไปเพราะความทรุดโทรม โดยผสมผสานไปกับปูนเปลือยได้อย่างลงตัว ทั้งนำแนวคิดของบ้านไทยที่ใช้บริบทของธรรมชาติโดยเฉพาะทำเลเอื้อประโยชน์ของบ้านริมคลองที่เปิดโล่งจึงเหมาะกับการเปิดช่องลม และการหันทิศทางให้เหมาะสม เลือกใช้วัสดุเรียบง่ายสีพื้นอย่างปูนเปลือย ผนังสีเทา โครงเหล็ก H-Beam ที่มีเส้นสายเฉียบคม และบล็อกช่องลมรูปสี่เหลี่ยมทั้งภายนอกและภายใน เป็นจังหวะเก่าและใหม่ที่สลับจัดวางเป็นองค์ประกอบได้ลงตัว ที่สำคัญคือทำให้บ้านอยู่ได้สบายโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศเลย >> อ่านเลย

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

26. บ้านเหล็กหัวใจไทย

เจ้าของ-สถาปัตยกรรม : คุณฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

บ้านโครงเหล็กที่ยกพื้นสูงขึ้นมาอีก 3 – 4 ขั้น เพื่อป้องกันความชื้น และช่วยถ่ายเทความร้อน ได้อารมณ์บ้านไทยที่มีใต้ถุน นอกจากนี้พื้นชั้นล่างยังปูไม้แผ่นใหญ่ที่หาดูได้ยากและไม่ค่อยเห็นในบ้านสมัยใหม่ โดยเจ้าของบ้านให้ความเห็นว่า “ลักษณะแบบไทยๆ ของบ้านนี้มาจากการออกแบบพื้นที่ว่างและการเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมมากกว่าการประดับตกแต่ง ดังนั้นบ้านแบบกล่องกระจกก็สามารถมีสเปซแบบไทยได้” >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

27. ชีวิตริมน้ำในบ้านใต้ถุนสูง

สถาปนิก – ตกแต่งภายใน :Volume Matrix Studio โดยคุณกศินร์ ศรศรี

ภูมิสถาปนิก: Linex Design & Consultants โดยคุณสรรเสริญ เกียรติสุไพบูลย์

บ้านใต้ถุนสูงริมแม่น้ำที่สวยแบบไทยร่วมสมัย ที่มีไว้เพื่อรองรับการสังสรรค์และพักผ่อนของครอบครัวขนาดใหญ่ ซึ่งมีการซ่อนความประหลาดใจเอาไว้ภายใน >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

28. เรือนไทยในรูปฟอร์มโมเดิร์น ที่ตั้งใจอยู่กับธรรมชาติอย่างฉันมิตร

เจ้าของ : คุณธนพันธ์ – คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรีออกแบบ คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี

บ้านโมเดิร์นใต้ถุนสูงเรียบเท่ริมบึงกว้างที่สอดแทรกไอเดียความเป็นไทยอยู่ในทุกรายละเอียดของบ้านได้อย่างแนบเนียน โดยนำโจทย์ของคุณพ่อที่ชื่นชอบวิถีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายแบบบ้านเรือนไทยสมัยก่อน มาพบกันครึ่งทางกับลูกชายที่ขอตีความใหม่ในภาษาโมเดิร์นที่เหมาะกับยุคสมัย แต่ไม่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติโดยรอบมากนัก จนออกมาเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นทรอปิคัลเชิงทดลองที่พิสูจน์ให้รู้ว่าคนสามารถอยู่กับธรรมชาติได้จริง >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

29. สวยพอเหมาะพอดีในบ้านทรงกล่องสีขาว

เจ้าของ : คุณธนพงษ์ – คุณธินันท์ นาคะประสิทธิ์

สถาปนิก : Research Studio Panin โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ และคุณธนาคาร โมกขะสมิต

บ้านปูนใต้ถุนสูงที่สร้างล้อมต้นไม้ โดยนำรูปทรงเรขาคณิตมาออกแบบเป็นบ้านกล่องที่ดูเรียบง่ายแบบมินิมัล แต่เน้นเรื่องของความรู้สึกปลอดภัยในการอยู่อาศัยด้วยการเติมแผงเหล็กเจาะรูวงกลม ได้อารมณ์น่ารักๆ ของลายจุดแบบ Polka Dot เข้ามาเป็นลูกเล่นของบ้านหลังนี้ >> อ่านต่อ

บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย
บ้านใต้ถุนสูงอยู่สบาย

30. บ้านโมเดิร์นวิถีไทย

เจ้าของ : รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์

ออกแบบ : รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ และคุณธนาคาร โมกขะสมิต

บ้านหลังนี้มีโครงสร้างเป็นเหล็ก เพราะเจ้าของบ้านต้องการความรวดเร็วในการก่อสร้าง และสามารถปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่นไปตามการออกแบบได้มาก โดยวางผังบ้านเป็นรูปตัวแอล (L) โอบสวนส่วนกลางอย่างอบอุ่น ซึ่งมีการวางแผนเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ที่อยู่มานานไว้ตลอดการก่อสร้าง เพื่อให้ต้นไม้มีรากที่หยั่งลึกลงดินอย่างแผ่กว้างและยืนเด่นแผ่กิ่งก้านออกไปให้ร่มเงาอย่างร่มรื่น ช่วยให้บ้านเย็น ตลอดจนเลือกใช้ผนังก่ออิฐช่องลมช่วยบังแสงแดด แต่ไม่บังลม มีชายคายื่นยาวเพียงพอกับการบังแดด และยกใต้ถุนสูงช่วยให้บ้านระบายความร้อนออกไปได้เร็วที่สุด ลดการมีพื้นคอนกรีตแข็งกระด้างขนาดใหญ่ เพราะเป็นตัวสะสมความร้อน โดยเน้นปลูกหญ้าหรือโรยกรวดแทน ส่วนที่ปิดทึบด้วยประตูหรือหน้าต่างกระจกมีเพียงห้องนอนและห้องทำงานชั้นบนเท่านั้นส่วนทางเดินหรือระเบียงปราศจากผนังทึบเพื่อการระบายอากาศที่ดี >> อ่านต่อ

เรียบเรียง : Tarnda

ภาพ : คลังภาพบ้านและสวน นิตยสาร room และ my home

รวมมิตร 50 “บ้านไม้” ยอดนิยมตลอดกาลของบ้านและสวน

50 บ้านสไตล์โมเดิร์นสวยโดนใจ