รู้จักปุ๋ยอินทรีย์ TPI ชีวอินทรีย์ที่เป็นหัวใจสำคัญในการทำเกษตรปลอดสารเคมี

การทำ เกษตรอินทรีย์ ยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อความยั่งยืน ไม่เฉพาะสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น แต่ในภาคธุรกิจการเกษตร ปลูกเพื่อจำหน่าย ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความสนใจมากขึ้นด้วยเช่นกัน การทำ เกษตรอินทรีย์ ให้ได้รับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีถึงความปลอดภัยในการวางจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น IFOAM , Q , ORGANIC เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียม “ดิน” ที่เป็นหัวใจสำคัญ การเลือกเมล็ดพันธุ์ น้ำ และ “ปุ๋ยอินทรีย์” ธาตุอาหารที่พืชได้รับจะต้องปลอดสารเคมี 100% ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์นั้นก็มีหลายชนิดแยกย่อยให้เลือกใช้ตามความสะดวกเหมาะสม เป็นทางเลือกในการทำเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยจุลินทรีย์ ซึ่งช่วยให้พืชโตไว เห็นผลเร็ว มีประโยชน์ที่จำเป็นและสำคัญต่อดินและพืช วิธีการที่จะช่วยปรับปรุงบำรุงดินได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การใส่ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นการใช้จุลินทรีย์มากระตุ้นการเจริญเติบโต หรือเพิ่มความต้านทานโรคพืช ทำให้พืชเติบโตไว เห็นผลเร็ว แต่ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตในทุกชนิด การทำงานของปุ๋ยจุลินทรีย์เป็นการนำเอาจุลินทรีย์มาใช้ปรับปรุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ ทางชีวเคมี และการย่อยสลายอินทรียวัตถุ พืช จากอินทรีย์ หรือจากอนินทรียวัตถุ ในดินทั่วๆ ไป เพื่อให้ดินที่มีลักษณะทางชีวภาพที่ดี ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการเจริญเติบโตให้พืช […]

สูตรอาหารไก่ทำเอง ลดต้นทุน ประหยัด ไก่ไข่ได้ประโยชน์

สำหรับการเลี้ยงไก่ในบ้าน อาหารไก่ นับเป็นอีกสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้ไก่เจริญเติบโตเต็มที่ ออกไข่สม่ำเสมอ ผศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้เขียนหนังสือคู่มือเลี้ยงไก่ในบ้าน สร้างเล้าไก่ในฝัน แนะนำวิธีให้อาหารไก่ว่าไก่ต้องได้รับอาหารที่มีโภชนะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพื่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต โดยผู้เลี้ยงสามารถใช้ อาหารไก่ สำเร็จรูป ผสมร่วมกับการใช้วัตถุดิบอื่นที่มีราคาถูกได้ วิธีการสังเกตว่าไก่ได้รับอาหารเพียงพอหรือไม่ให้ สามารถพิจารณาจากปริมาณอาหารที่ไก่กินเหลือในแต่ละวัน แสดงถึงการให้อาหารในปริมาณที่มากเกินความต้องการในแต่ละวัน ผู้เลี้ยงควรปรับลดปริมาณอาหารที่ให้ต่อมื้อ เพื่อให้อาหารไก่มีความสดใหม่ทุกครั้งที่ให้ และลดความเสี่ยงจากการได้รับอาหารที่ปนเปื้อนมูลไก่และจุลินทรีย์ต่าง ๆ การเข้าถึงอาหารของไก่ หลังจากเทอาหารลงในที่ให้อาหาร โดยในช่วงแรกไก่ทุกตัวจะเข้าแย่งอาหาร จากนั้นจะเริ่มกินอาหารช้าลง และแยกตัวออกไปคุ้ยเขี่ยอาหารบนพื้นคอก ลักษณะเช่นนี้แสดงให้ทราบว่า ไก่ได้รับปริมาณอาหารเพียงพอต่อความต้องการแล้ว ความต้องการอาหารของไก่ในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของอาหารที่ให้ โดยไก่ที่เลี้ยงในบริเวณบ้านมีความต้องการพลังงานสำหรับการดำรงชีวิตน้อยกว่าไก่เชิงการค้า การเลี้ยงไก่ในบริเวณบ้านไม่เน้นการให้ผลผลิตจำนวนมาก และให้ไก่มีการเจริญเติบโตตามปกติ ปริมาณอาหารที่ใช้จึงเป็นเรื่องเฉพาะของผู้เลี้ยงแต่ละคน โดยยึดหลักสำคัญคือ ไก่ที่เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง และแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ และ มีความสมบูรณ์พันธุ์ สามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง กรณีที่ผู้เลี้ยงต้องการใช้อาหารผสมสำเร็จร่วมกับวัตถุดิบอาหารที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น สามารถทำได้โดยจัดการให้อาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์พันธุ์เป็นหลัก คือ ให้อาหารผสมในช่วงเช้า และเสริมวัตถุดิบอาหารอื่น ๆ ในช่วงบ่าย ทั้งนี้ ควรสังเกตการเจริญเติบโต และสุขภาพของไก่ควบคู่กันด้วย ประเภทวัตถุดิบอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ อาหารประเภทแป้ง ไก่นำไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่าง […]

มาออกแบบระบบรดน้ำด้วยตนเอง

ไปรู้จักวิธีการออกแบบ ระบบรดน้ำในสวน ฟาร์มผัก ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ผ่านขั้นตอนต่างๆแบบละเอียด สามารถประยุกต์ใช้กับฟาร์มที่บ้านได้

วิธีแยกหน่อกล้วยด่าง ปลูกขายได้ราคาดี

คนไทยรู้จักใช้ประโยชน์จากกล้วยมาแต่โบราณ ทั้งใบตอง หยวกกล้วย ปลีกล้วย เครือกล้วย หรือแม้แต่เหง้ากล้วย ก็หมักทำน้ำปุ๋ยหมักเหง้ากล้วยไว้บำรุงต้นไม้ได้อีก แต่สำหรับเทรนด์ไม้ประดับช่วงนี้ ขอยกให้ “กล้วยด่าง” แม้บางชนิดผลกินไม่ได้ แต่ก็สวยงาม แถมยังขายได้ราคาสูงลิบลิ่ว วันนี้พามาชมกล้วยด่างที่คุณโอ๊ต-อัศว​เดช​ ตั้ง​โยธา​พิพัฒน์​กุล ปลูกไว้ที่บ้าน “ผมสะสมกล้วยด่างมาสี่ปีแล้วครับ ต้นแรกคือกล้วยตานีด่างครับ” คุณโอ๊ตชี้ไปที่ต้นกล้วยตานีที่ปลูกไว้ข้างบ้าน ต้นสูงใหญ่กว่า 5 เมตร ลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร ไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่บ้านเดี่ยวในหมู่บ้านใหญ่จะมีกล้วยด่าง เป็นป่ากล้วยขนาดนี้ “ครั้งแรกที่เลี้ยงก็เพราะชอบลายด่าง ปลูกง่ายไม่ยากเลยครับ แล้วก็สะสมเพิ่มมาเรื่อยๆ จนมาช่วงปีนี้ ราคาจะสูงขึ้นมาก ผมเลยเริ่มปลูกและผลิตต้นอย่างจริงจัง” นอกจากกล้วยตานีด่างแล้ว คุณโอ๊ตปลูกกล้วยด่างไว้รอบบ้านอีกหลายชนิดทั้งกล้วยน้ำว้าค่อมด่าง กล้วยน้ำว้าไอศกรีมอเมริกา กล้วยเทพพนม กล้วยป่าหินอ่อน “ผมใช้กาบมะพร้าวสับปูตามพื้นดินเลย เพื่อรักษาความชื้นในดินให้สม่ำเสมอ กล้วยจะเติบโตและให้หน่อที่แข็งแรง “ผมให้ปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอ  มูลไก่​ ​และมูลไส้เดือน ทุก 2 สัปดาห์ เสริม เพื่อให้หน่อสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น และฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราพวกไตรโคเดอร์มา รดตามพื้นและฉีดพ่นตามใบด้วย ก็เติบโตงามอย่างที่เห็น ถ้าดูแลต้นแม่ให้แข็งแรง เราก็จะได้หน่อเพิ่ม ตัดไปขยายพันธุ์และขายได้ […]

เทคนิคปรุงดินให้อร่อย ธาตุอาหารครบ ถูกใจพืชผักในสวน

ดินปลูกผักเป็นปัจจัยสำคัญ ดินปลูกที่ดีควรมีความโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำดี มีธาตุอาหารเพียงพอ มีอินทรียวัตถุ ไม่มีเชื้อโรค แมลงที่เป็นอันตราย

สร้างฟาร์มเล็ก ๆ ในบ้านให้น่ารักราวกับอยู่ในโลกนิทาน

กระท่อมหลังเล็กบ้านของสัตว์เหล่านี้ใน Soontaree Life & Farm บรรยากาศฟาร์มเลี้ยงไก่ในชนบทดังในนิทานของเบียทริกซ์ พอตเตอร์ (Beatrix Potter)

วิธีขยายพันธุ์มะนาว ทำขายสร้างรายได้ ง่ายนิดเดียว

ลองชวนมารู้จักวิธีขยายพันธุ์มะนาว ส้มจิ๊ด เลม่อน ด้วยการชำและตอน ซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศที่ง่ายและสะดวก

เตรียมวัสดุเพาะกล้าใช้เองแบบง่าย ๆ ราคาประหยัด

เมล็ดผักจะงอกและต้นกล้าจะเจริญเติบโตได้ดีเพียงใด นอกจากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพแล้ว ยังขึ้นอยู่กับวัสดุเพาะกล้าด้วย

โรคและแมลงศัตรู ของแคคตัสและไม้อวบน้ำ ปัญหาที่ต้องแก้ก่อนสาย

เพลี้ยแคคตัส หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในแคคตัส ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากแมลงศัตรูและเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรค มีวิธีแก้ไขที่ควรป้องกันก่อนสาย

ไก่งวง สัตว์เลี้ยงทางเลือก ขายได้ราคาดี แถมช่วยกำจัดหญ้าในสวน

“ไก่งวง” อาจจะเป็นสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยนัก ทั้งรูปร่างหน้าตาที่แปลก ขนาดตัวใหญ่กว่าไก่ปกติทั่วไป แต่ปัจจุบันไก่งวงเริ่มมีการเลี้ยงแพร่หลาย

ทำปุ๋ยมูลไส้เดือนจากเศษอาหาร สูตรจากฟาร์มลุงรีย์

ปุ๋ยมูลไส้เดือน นอกจากจะเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้ในการปลูกผักเพราะอุดมไปด้วยสารอาหารที่พืชต้องการแล้ว การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยยังเป็นอีกหนึ่งวิธีรักษ์โลก ลดขยะจากเศษอาหารได้ด้วย ใช้เวลาเพียงแค่ 30 วันก็ได้ปุ๋ยดีมีคุณภาพใช้เองภายในครัวเรือน ธาตุอาหารใน ปุ๋ยมูลไส้เดือน ประกอบด้วย ไนโตรเจน 0.995% ฟอสฟอรัส 0.669% โพเทสเซียม 1.487% เหมาะสำหรับบำรุงต้น ราก ใช้ในช่วงที่พืชกำลังเติบโต ใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุปลูกและวัสดุเพาะกล้าพืชได้ ช่วยให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี และเก็บความชื้นได้มากขึ้น ช่วยให้ระบบรากพืชกระจายตัวในดินได้ดีขึ้น การทำปุ๋ยมูลไส้เดือนประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคืออาหารของไส้เดือนและบ้านไส้เดือน ซึ่งทั้งสองอย่างใช้ต้นทุนเพียงน้อยนิด โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้ อาหารของไส้เดือน เศษผัก เศษอาหาร แหล่งอาหารชั้นดีและใช้ต้นทุนน้อย ซึ่งผักที่นำมาใช้นั้นต้องดูก่อนว่าใช้ได้หรือไม่ได้อย่างไรบ้าง โดยส่วนใหญ่จะเน้นเศษผักที่มีเส้นใย ย่อยง่าย เช่น ผักกาดขาว คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดหอมหลีกเลี่ยงผักบางชนิด เช่น ตะไคร้ เพราะมีเส้นใยหนา เมื่อนำมาใช้ไส้เดือนจะย่อยสลายได้ยาก เพราะไส้เดือนไม่มีฟันเคี้ยว แต่อาศัยวิธีการดูดแทน ใช้เวลาในการย่อยเศษซากเหล่านี้ประมาณหนึ่งเดือน ส่วนกากที่ย่อยไม่หมดนำไปใช้คลุมดินตามโคนต้นไม้ได้ เป็นทั้งปุ๋ยและช่วยรักษาความชื้นให้หน้าดินอีกต่างหาก ผลไม้ที่ไม่ควรนำมาใช้เป็นอาหารไส้เดือน คือ มะนาว สับปะรด พริก […]

เบลนด์ชาสมุนไพรตามสไตล์ของตัวเองที่ Sawanbondin Farm & Tea House

สวรรค์บนดิน ฟาร์มแอนด์ทีเฮ้าส์ ทีเฮ้าส์และฟาร์มออร์แกนิก ชาสมุนไพร ที่เกิดขึ้นโดยคุณโต – ชูเกียรติ เวสารัชชพงศ์

ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพ ต้องลงทุนเท่าไหร่ให้มีรายได้และทำกำไร

เลี้ยงไก่เพื่อเก็บไข่สำหรับรับประทานในครัวเรือนแล้ว การทำฟาร์ม เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้

2 สูตรอาหารปลาดุก จากผักตบชวาและพืชหาง่าย ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

ทำอาหารปลาดุก ด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่าย อย่างผักตบชวา ซึ่งตามท้องน้ำหลายแห่งในบ้านเรา มักเห็นต้นผักตบชวาเติบโตจนเต็มผิวน้ำ เกิดปัญหาตามามากมาย

10 ข้อเตือนใจก่อนไปทำเกษตร สาเหตุที่ทำเกษตรแล้วไม่ประสบความสำเร็จ

การทำเกษตรอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่าย เราจะมาถอดบทเรียนข้อคิดและปัญหาสำคัญที่ทำให้การทำเกษตรไม่ประสบผลสำเร็จอย่างที่ต้องการ

ปัญหาของคนพื้นที่จำกัด แม้มีเพียงพื้นปูนก็สามารถปลูกผักให้สวยได้

แม้จะมีพื้นที่เป็นลานปูน ก็ทำ แปลงผักบนพื้นคอนกรีต ได้ เพียงเตรียมดินที่จะใช้ปลูกผักเหล่านี้ให้ดีตั้งแต่เริ่มต้น และหมั่นเติมสารอาหารให้กับพืชผักที่ปลูกอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญควรลดปัญหาเรื่องความร้อนที่สะสมบนพื้นซีเมนต์ซึ่งส่งผลต่อรากพืชเท่านี้ก็ช่วยให้ผักของเรางอกงามได้ไม่แพ้การปลูกลงดินเลยทีเดียว มาเตรียมทำ แปลงผักบนพื้นคอนกรีต ไว้ปลูกพืชผัก และเตรียมกล้าผักไปพร้อม ๆ กัน เตรียมกล้าผัก 1.รองก้นตะกร้าด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้เป็นภาชนะปลูก จากนั้นตามด้วยเปลือกมะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ำแล้ว 2.นำวัสดุเพาะ อย่าง ดินผสมขุยมะพร้าวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วร่อนให้ได้วัสดุเพาะเนื้อละเอียดใส่ทับลงไปจากนั้นใช้ไม้ปลายแหลมขีดเป็นแนวให้ลึกเป็นร่อง โดยเว้นระยะห่างแต่ละแนวเท่าๆกัน 3.นำเมล็ดผักที่เตรียมไว้หยอดลงในร่อง (เมล็ดผักบางชนิดควรผ่านการแช่น้ำจะทำให้อัตราการงอกเร็วขึ้น) นำมาโรยลงในร่องที่ทำไว้จนครบ แล้วกลบผิวหน้าให้เรียบ 4 .ปิดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ เพื่อลดแรงกระแทกขณะรดน้ำและลดปัญหานกมาคุ้ยเขี่ยเมล็ดในดิน 5.ครอบด้วยตะกร้าอีกใบเพื่อไม่ให้กระดาษปลิวเมื่อแห้งแล้วรดน้ำให้ชุ่ม แล้วนำไปวางในที่สภาพแสงรำไรรดน้ำทุกวันกระทั่งวันที่ 3 จึงค่อยเปิดกระดาษออก จะเห็นต้นผักน้อยๆงอกขึ้นมา เมื่อต้นกล้าเริ่มมีใบแท้สองใบ ก็พร้อมย้ายไปลงในถาดหลุมได้เลย 6.การย้ายกล้าลงในถาดหลุมๆละต้น จะช่วยให้รากไม่พันกันเมื่อต้องการย้ายลงปลูกลงแปลงต่อไป ทั้งต้นผักก็ไม่เบียดชิดกันเกินไป วิธีการเริ่มจากนำต้นกล้าผักออกจากตะกร้าอย่างเบามือเลือกต้นที่รากแข็งแรง แยกเป็นต้นๆละหลุม วางให้ปลายรากอยู่กลางหลุม จากนั้นใช้ไม้ปลายแหลมกดปลายรากลงกลางหลุมเบาๆ ให้รากจมลึกถึงโคนต้นต้นก็จะตั้งตรงขึ้นมาในหลุมกลบดินบริเวณโคนต้น  แล้วนำไปวางบริเวณที่แสงแดดรำไร   เตรียมแปลงบนพื้นซีเมนต์ 1.ทำแปลงความสูง 30 เซนติเมตรกว้าง 1-1.20 เมตร ความยาวแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ ขอบแปลงปลูกจะใช้วัสดุอะไรก็ได้ที่หาได้ง่ายและสวยงาม ในที่นี้ใช้ไม้ไผ่ กรุผนังด้านในด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เหลือใช้ จากนั้นรองก้นด้วยกระสอบปุ๋ย […]

แก้ดินเค็ม ผืนนาแห้งแล้ง ให้เป็นสวนเกษตรผสมผสาน

การทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จ ธรรมชาติถือหุ้นเป็นทุนไปแล้วเกินกว่าครึ่ง ใคร ๆ จึงต่างปรามาสว่าพื้นที่นาข้าวภาคอีสานนั้นปลูกผลไม้ไม่ได้กิน เนื่องจากปัญหา ดินเค็ม และความแห้งแล้ง กระทั่งเราได้มาเยือนสวนลุงโหนกนานาพรรณของ ดร.จตุพร เทียรมา อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำบลเขวา อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม ทำให้เข้าใจว่า หากเราสามารถจัดการที่ดินจนเกิดความสมดุลได้ ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะมีปัญหาแบบไหน ก็ย่อมปรับให้การทำเกษตรนั้นแข็งแกร่งและสำเร็จได้เช่นกัน อาจารย์จตุพรได้นำความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่และการให้บริการของระบบนิเวศมาผนวกเข้ากับระบบการทำเกษตรของตัวเอง ในพื้นที่ขนาด 8 ไร่ของสวนลุงโหนกนานาพรรณจึงเปรียบเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ ซึ่งเน้นการจัดองค์ประกอบของพื้นที่แปลงเกษตรทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำหน้าที่ของระบบนิเวศ ก่อเกิดเป็นสวนเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคต “ที่ดินแปลงนี้ผมซื้อตอนอายุ 38 ปี ทยอยขุดสระน้ำ สร้างบ้านพัก ปรับพื้นที่ ปรับปรุงดิน ปลูกพืชผลต่าง ๆ ทำมาได้ 7 ปีแล้ว และตั้งเป้าหมายว่าเมื่อผมอายุ 55 ปี ระบบนิเวศในแปลงเกษตรนี้ต้องสมบูรณ์แบบ นั่นคือเกิดความสมดุล ซึ่งเราจะได้เห็นการเติบโตของต้นไม้ จุลินทรีย์ธรรมชาติ และพืชพรรณต่าง ๆ ที่ปลูกไว้ ให้ธรรมชาติช่วยดูแลกันเอง เช่นเดียวกับระบบนิเวศของป่า” จากผืนนาจึงถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนผสมผสาน มีการวางแผนไว้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะปลูกอะไร ตรงไหนจะเป็นนาข้าว ตรงไหนจะขุดสระน้ำ […]

การผลิตพืชผักและผลไม้เพื่อส่งออก ตอนที่ 1 : การขอมาตรฐานสินค้าเกษตร

สำหรับมาตรฐานสินค้าเกษตร มีหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น GAP, GLOBAL G.A.P, ORGANIC EU, GMP, HACCP จะปลูกพืชขายส่งออกควรได้มาตรฐาน GAP ในเบื้องต้น