BETTERISM DESIGN TALK งานเสวนาของนักออกแบบเจ้าของแนวคิดที่อยากให้โลกดีขึ้น

กิจกรรม DESIGN TALK กลับมาอีกครั้งในงาน “ บ้านและสวนแฟร์ select 2020 ” วันศุกร์ที่ 21 ถึงอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ณ ROOM SHOWCASE เสาเลขที่ 27 ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี