Loqa แบรนด์วัสดุที่ตั้งใจสร้างการหมุนเวียนของเศษวัสดุก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์

วัสดุเหล่านี้อาจดูเหมือนวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป แต่แท้จริงแล้วนี่คือวัสดุที่ตั้งใจสร้างการหมุนเวียนของเศษเหลือวัสดุ เพื่อเกิดเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และวัสดุก่อสร้างแนว Circular Design ในนาม loqa

Loqa เป็นแบรนด์ไทยที่ก่อตั้งโดย คุณนนท์-นรฤทธิ์ วิสิฐนรภัทร และ คุณมาย-มนัสลิล มนุญพร ด้วยความหวังในการเริ่มต้น “ทำ” ในสิ่งที่ทำได้ เพื่อความยั่งยืนของโลกอย่างเป็นรูปธรรม

วัสดุก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์ คือสิ่งที่ทั้งสองให้ความสนใจ และด้วยพื้นฐานธุรกิจทางบ้านของคุณนนท์ที่เป็นผู้ผลิตอิฐทนไฟ การเริ่มต้นกับวัสดุประเภทอิฐจึงไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกำลัง

Loqa เริ่มต้นจากการทดลองใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งหลากหลาย เช่น เซรามิก แก้วจากขวดเก่า หรือวัสดุอื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ หรือขยะทางการเกษตร

ณ ปัจจุบัน Loqa แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 รูปแบบ นั่นคือ กลุ่มประเภท Surface เช่น วัสดุก่อผนัง ปูพื้น และอิฐช่องลม และกลุ่มประเภทงาน Casted หรือการหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน เช่น แจกัน ประติมากรรม เชิงเทียง และกระถาง

จุดเด่นของ Loqa เกิดจากการทดลองผสมผสานวัสดุต่างๆ รวมทั้งการสร้างให้วัสดุทั้งหลายผนวกเข้าด้วยกัน นั่นทำให้ทุกชิ้นผลิตภัณฑ์ของ Loqa มีความแตกต่างที่เป็นสเน่ห์อยู่ในทุกล็อตการผลิต แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือสีสันและรูปแบบเรียบง่ายแต่น่ารัก แฝงความขี้เล่นอยู่ในทีที่ทำให้เราอมยิ้ม เมื่อได้เห็นอิฐสีพาสเทลเหล่านี้

“เรานำวัสดุเหล่านี้กลับมาสู่การใช้งานอีกครั้งซึ่งเป็นความตั้งใจของเรา โดยหวังว่าวัสดุที่เราออกแบบเมื่อผ่านไป 10-20 ปี ก็จะถูกนำกลับมาเวียนใช้ได้อีกครั้ง นั่นคือ Circular Design ที่เรากำลังพูดถึง”

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: loqa.ภาพ: Loqaเรียบเรียง: Wuthikorn Sut.#Betterism by #roomBooks#circulardesigns