บ้านพอดี พอดี บ้านเรียบง่าย ที่ใครๆ ก็สร้างได้

โครงการ “บ้านพอดี พอดี” มีจุดเริ่มต้นในช่วงเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งทำให้ใครหลายคนต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัย ไปพักพิงตามศูนย์อพยพต่างๆ

บ้านพอดี พอดี

ชื่อ “พอดี พอดี” นั้นเป็นชื่อของเด็กชายคนหนึ่ง ที่ตั้งโดยพระมหาประโยชน์ (หลวงพ่อ ป. ญาณโสภโณ) พระชั้นผู้ใหญ่แห่งวัดเขาพุทธโคดม จังหวัดชลบุรี ซึ่งชื่อนี้ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ที่ทำให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างสถาปนิก ศิลปิน ช่างก่อสร้าง และนักธุรกิจ ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ แก่สังคม ต้นแบบบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ ณ วัดป่าวชิรบรรพต โดยได้รับอนุญาตจากพระราชวชิรธรรมวิธาน  (หลวงพ่อมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ) ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในระยะยาว

บ้านพอดี พอดี

บ้านพอดี พอดี มุ่งเน้นการพัฒนา “บ้าน” ที่เรียบง่าย สะดวกต่อการก่อสร้างภายในเวลาอันสั้น ด้วยงบประมาณที่ประหยัด (180,000-250,000 บาท *ราคาอาจแปรผันตามวัสดุทดแทนจากการนำวัสดุเก่ากลับมาใช้ใหม่) โดยออกแบบให้สามารถใช้งานวัสดุทุกชิ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคำนวณให้เหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด เพื่อแจกจ่ายแบบบ้านนี้สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านขนาดเล็กหรือสร้างกุฏิถวายวัด

บ้านพอดี พอดี

หัวใจสำคัญของบ้านพอดี พอดี ขนาด 40 ตารางเมตร ประกอบด้วย

1. ง่ายพอดี
ทำให้การสร้างบ้านเป็นเรื่องง่ายและใช้เวลาในการสร้างให้น้อยที่สุด ใครก็สร้างบ้านได้ แค่มีความรู้เชิงช่าง และมีลูกมือ 2-3 คน ก็สามารถสร้างได้ทันที

2. ราคาพอดี
ปรับเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างเดิมเป็นซีเมนต์บอร์ด ที่ราคาย่อมเยากว่า ทั้งยังแข็งแรง ทนทาน ประกอบง่าย

3. เบียดเบียนโลกแต่พอดี
ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้วัสดุให้เหลือเศษน้อยที่สุด

4. อุ่นใจพอดี
ออกแบบให้สามารถรับมือภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมได้ดี ด้วยการออกแบบใต้ถุนยกสูงถึง 1.9 เมตร

บ้านพอดี พอดี
บ้านพอดี พอดี


ดาวน์โหลดแบบบ้านพอดี พอดี

สถาปนิก: สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ (Walllasia,.ltd )
ผู้ช่วยสถาปนิก: ณัฐพล นิ่มละมัย, อนุชาติ นวลแก้ว
ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างและการก่อสร้าง: ไสยาสน์ เสมาเงิน
อำนวยการสร้างบ้านต้นแบบ: อนุชิต คงสุพานิช
เขียนแบบ 3 มิติ:วันพิชิต แก้วทอง
ผู้ทำบ้านต้นแบบ:บุญสม แสงสมเรือง
จัดทำ Augmented Reality (AR): บริษัท อินฟินิตี้เดฟ จำกัด
ออกแบบกราฟิก (หน้า P1-01 ถึง P1-05): วุฒิภัทร สมจิตต์, ปริวัฒน์ อนันชิตะ
ออกแบบโลโก้: จักรกฤษณ์ อนันตกุล
ผู้ประสานงานและดูแลโครงการ: วิภาวี คุณาวิชยานนท์
ภาพ: Spaceshift Studio

https://www.walllasia.com/pordee-pordee-house