เอื้องทอง

กนกลายไทย/ม้าลาย ชื่อวิทยาศาสตร์: Sanchezia speciosa Leonard วงศ์: ACANTHACEAE ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง ความสูง: 0.50-1 ม. ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ใบรูปรีถึงรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ใบสีเขียวมีลายสีเหลืองตามแนวเส้นใบ เส้นกลางใบและก้านใบที่ยอดมีสีแดงเรื่อ ดอก: เป็นช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด มีใบประดับสีแดงเรื่อ เรียงซ้อนกัน ภายในมีดอกสีเหลือง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบแหลม ออกดอกตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นแปลงในสวนหย่อมบริเวณริมรั้วหรือใต้ต้นไม้ใหญ่

ละอองดาว

Flamingo Plant/Freckle Face/Pink Dot/Polka Dot Plant ชื่อวิทยาศาสตร์:Hypoestes phyllostachya Baker วงศ์: Acanthaceae ประเภท:ไม้พุ่ม ความสูง: 0.50 – 1 เมตร ลำต้น:เมื่อแก่มีเนื้อไม้ กิ่งก้านเป็นเหลี่ยมมุม ใบ:ใบเดี่ยว รูปไข่กว้าง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 3 – 5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว ดอก:ขนาดเล็ก โคนกลีบเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ปลายกิ่งมีขนปกคลุม อัตราการเจริญเติบโต:เร็ว ดิน:ดินร่วนปนทราย แสงแดด:เต็มวันถึงครึ่งวันเช้า น้ำ:ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ:มีหลายพันธุ์ สีขาว สีม่วง หรือสีม่วงอ่อน ส่วนใหญ่มีพื้นใบสีเขียวถึงเขียวเข้มปนม่วงแดงและมีจุดประสีขาว สีชมพู หรือสีแดงทั่วใบ

ริบบิ้นดำ

Dragon’s Breath/Dragon’s Tongue/Narrow Leaf Hemigraphis ชื่อวิทยาศาสตร์: Hemigraphis repanda (L.) Hallier f. วงศ์: Acanthaceae ประเภท: ไม้เลื้อย ความสูง: ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน ลำต้น: คล้ายดาดตะกั่วและดาดทับทิม ใบ: รูปใบหอกแกมรูปแถบกว้าง 7 – 8 มิลลิเมตร ยาว 3 – 7 เซนติเมตร ขอบใบหยักมนหรือหยักซี่ฟันห่าง ๆ แผ่นใบสีม่วงแดงเหลือบเทาเงิน ใต้ใบสีม่วงแดงจาง ดอก: ขนาดเล็กสีขาว อัตราการเจริญเติบโต:เร็ว ดิน:ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด:ครึ่งวันเช้าถึงร่มรำไร น้ำ:ปานกลาง การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง โรคและแมลงศัตรูพืช: เพลี้ยแป้ง หากระบาดควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงทุกสัปดาห์ การใช้งานและอื่นๆ : หากปลูกในบริเวณแดดจัดต้องให้น้ำอย่างเพียงพอ

พรมออสเตรเลีย

Mosaic Plant/Nerve Plant ชื่อวิทยาศาสตร์: Fittoniaver schaffeltii (Lem.) Coem. var. argyroneura(Coem.) Nichols วงศ์: Acanthaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 10 – 15 เซนติเมตร ลำต้น:แตกกิ่งก้านแผ่คลุมดิน ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม กว้าง 2 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 4 – 10 เซนติเมตร พื้นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน เส้นใบสีขาวสานกันเป็นร่างแห ก้านใบอ่อนมีขนสั้นนุ่มปกคลุม ดอก: เป็นช่อกระจะออกที่ปลายยอด ชูตั้ง ยาว 7 – 8 เซนติเมตร ดอกย่อยสีขาวถึงสีเหลือง มีใบประดับสีเขียวซ้อนเหลื่อมกัน อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนปนทรายผสมใบไม้ผุมาก ๆ แสงแดด: […]

ดาดทับทิม

Purple Waffle Plant ชื่อวิทยาศาสตร์: Hemigraphis alternata (Burm.f.) Anderson ‘Exotica’ วงศ์: Acanthaceae ประเภท: ไม้เลื้อย ความสูง: 10 – 15 เซนติเมตร ลำต้น: คล้ายดาดตะกั่ว ต่างกันที่กิ่งก้านมีขนสีแดง ใบ: รูปไข่ ยาว 5 – 8 เซนติเมตร ขอบใบทั้งสองด้านห่อม้วนขึ้นและมีรอยยับย่นทั้งแผ่นใบ แผ่นใบสีเขียวอมม่วง ใต้ใบสีม่วงแดง อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด: แสงแดดครึ่งวันเช้าถึงร่มรำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ใช้ปลูกคลุมดินใต้ต้นไม้ใหญ่หรือประดับขอบแปลง หากปลูกในดินที่แฉะต้นจะเน่าง่าย

ดาดตะกั่ว

Red Frame Ivy/Red Ivy ชื่อวิทยาศาสตร์: Hemigraphis alternata (Burm.f.) Anderson วงศ์: Acanthaceae ประเภท: ไม้เลื้อย ความสูง: 15 – 20 เซนติเมตร ลำต้น: สีเขียวเทาทอดเลื้อยไปตามผิวดิน มีขนสากปกคลุมรากแตกตามข้อ ยอดชูตั้ง ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปหัวใจกว้าง 2.5 – 5 เซนติเมตร ยาว 2.5 – 5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักสีเขียวปนม่วงเหลือบเทาเงิน ใต้ใบสีม่วงแดง ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ขนาดเล็กสีขาว ผล: ฝัก เมื่อแก่จะแตกออก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวันถึงครึ่งวันเช้า น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งหรือยอด […]

เข็มม่วง

เข็มพญาอินทร์/เข็มสีม่วง/เฉียงพร้าป่า/เฒ่าหลังลาย/ยายปลัง/รงไม้/ร่องไม้/สังกรณีม่วง/Blue Sage ชื่อวิทยาศาสตร์: Pseuderanthemum graciliflorum (Nees) Ridl. วงศ์: Acanthaceae ประเภท: ไม้พุ่มขนาดเล็ก ความสูง: 1 – 1.50 เมตร ใบ: ใบเดี่ยว รูปรี กว้าง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบถึงรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวสดเป็นมัน เส้นใบสีเขียวเข้ม ดอก: ออกเป็นช่อกระจะที่ปลายกิ่ง ใบประดับสีเขียวเข้ม กลีบดอกสีฟ้าอมม่วงหรือม่วง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็กยาว ปลายแยกเป็น 5 กลีบ 2 กลีบบนติดกันเป็นคู่และเล็กกว่า 3 กลีบล่าง ซึ่งมีสองกลีบอยู่ตรงข้ามกันและกางออกด้านข้างกลีบล่าง 1 กลีบมีแต้มสีขาวที่กึ่งกลาง อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว ดิน: ดินร่วนปนทราย แสงแดด: […]

สังกรณีใบมัน/Fire-cracker flower

ชื่อวิทยาศาสตร์ Crossandra infundibuliformis Merr. วงศ์ ACANTHACEAE ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง ความสูง: 0.5-0.8ม. ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักเป็นคลื่น ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบย่นตามแนวเส้นใบ ดอก: ดอกสีส้มอ่อน ออกเป็นช่อเชิงลดที่ปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม. ออกดอกตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต: เติบโตปานกลาง ดิน: ดินร่วนปนทราย น้ำ: ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดด: แสงแดดครึ่งวัน การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง การใช้งาน: นิยมปลูกประดับสวน