ต้อยติ่งฝรั่ง

ต้อยติ่งฝรั่ง
ต้อยติ่งฝรั่ง

ต้อยติ่งเทศ/ฟ้าประทานพร/Britton’s Wild Petunia/Mexican Bluebell/Mexican Petunia
ชื่อวิทยาศาสตร์
: Ruellia simplex C. Wright
วงศ์ : Acanthaceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี
ความสูง: 45 – 60 เซนติเมตร
ลำต้น : มีข้อปล้องโป่งพอง โคนปล้องมีขนสีขาว
ใบ : รูปแถบแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ เส้นใบเป็นร่องลึก แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม ดอก : ออกเป็นช่อ ดอกรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขนาด 3 – 4 เซนติเมตร กลีบดอกสีชมพู ม่วง และขาว กลางดอกสีเข้ม
ผล : ฝักรูปกระบอก ยาว 2 – 3 เซนติเมตร สีเขียวเข้มเกือบดำ เมื่อฝักแก่และได้รับความชื้นหรือสัมผัสน้ำจะดีดตัวอย่างแรงเพื่อกระจายเมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน : ดินร่วนชุ่มชื้น
แสงแดด : เต็มวันถึงรำไร
สภาพแวดล้อม : ทนน้ำขังและทนแล้งได้ดี
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะปลูกริมน้ำ ต้อยติ่งฝรั่งเป็นคนละชนิดกับต้อยติ่ง (R. tuberosa L.) ที่ขึ้นเป็นวัชพืชตรงที่ชนิดหลังมีรากสะสมอาหาร อวบอ้วนพุ่มสูง 20 – 30 เซนติเมตร ใบรูปไข่กว้างมีดอกสีชมพู ม่วง และขาว