แอร์โรว์เฮด

Aztex Head/Giant Arrow Head ชื่อวิทยาศาสตร์: Sagittaria montevidensis Cham. et Schlecht วงศ์ : Alismataceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ความสูง: ประมาณ 50 เซนติเมตร ลำต้น: เจริญเป็นกอ ใบ: รูปหัวลูกศรออกเวียนรอบต้น ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ใบหนาสีเขียวเป็นมัน เห็นเส้นใบชัดเจน ปลายเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบอวบน้ำ ดอก: ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ยาว 25 เซนติเมตร ชูขึ้นเหนือพุ่มใบ เมื่อบานมีขนาด 5 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-15 ซม. แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: คล้ายอเมซอน แต่ดอกมีสีเหลืองแต้มน้ำตาลแดงและเป็นดอกแยกเพศ […]

อเมซอนใบพาย

 Bulltongue Arrowhead, Duck Potato, Lance-leaved Arrowhead ชื่อวิทยาศาสตร์: Sagittaria lancifolia L. วงศ์ : Alismataceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำหรือไม้อยู่ใต้น้ำ ความสูง: สูงกว่า 1 เมตร ลำต้น: มีรากสะสมอาหารเป็นหัวใต้ดิน เจริญเป็นพุ่ม ใบ: รูปหอกแคบเรียว ยาวถึง 40 เซนติเมตร ดอก: ดอกเป็นช่อตั้งขึ้น ยาวกว่า 50 เซนติเมตร  ช่อดอกเป็นช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด มีกลีบดอก 3 กลีบ ดอกขนาดใหญ่ สีขาวบอบบาง ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ดอกเพศผู้อยู่ส่วนบนและมีเกสรสีเหลือง ส่วนดอกเพศเมียอยู่ส่วนล่างของช่อ ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-50 ซม. แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: ช่อดอกเก่ามักมีต้นอ่อนที่นำไปปลูกต่อได้ หรือแยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: […]

อเมซอนใบแดง

Rubra Osiris ชื่อวิทยาศาสตร์: Echinodorus x barthii H.Mühlberg cv. Double Rojo วงศ์ : Alismataceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำหรือไม้อยู่ใต้น้ำ ความสูง: สูง 30 – 50 เซนติเมตร ใบ: รูปไข่ป้อม สีม่วงแดงคล้ำ เห็นเส้นใบสีแดงคล้ำ เมื่ออายุมากขึ้นใบจะมีสีเขียว ปลายใบมน โคนใบมน ก้านใบเหลี่ยม สีแดงคล้ำ ดอก: ช่อดอกคล้ายอเมซอนใบกลม แต่ก้านช่อดอกมีสีแดงเรื่อ แสงแดด: ครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในภาชนะ ตั้งประดับสถานที่

อเมซอนใบกลม

 Burhead/Texas Mud Baby ชื่อวิทยาศาสตร์: Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. วงศ์: Alismataceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ความสูง: เจริญเป็นกอสูง 30 – 60 เซนติเมตร ใบ: รูปไข่ป้อมคล้ายรูปหัวใจ สีเขียว ก้านใบเหลี่ยม ยาว 40 – 50 เซนติเมตร ดอก: เป็นช่อยาวทอดโค้งลง ออกเป็นกระจุกตามข้อ ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร กลีบดอกบาง สีขาว มี 3 กลีบ เกสรสีเหลือง บานวันเดียวแล้วกลายเป็นต้นอ่อนที่ใช้ปักชำได้ ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-50 ซม. แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: ปักชำต้นอ่อนที่แตกจากช่อดอกหรือแยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: มีพันธุ์ใบด่าง (E.cordifolius […]

สาหร่ายญี่ปุ่น

Diamond Milfoil/Parrot Feather/Water Milfoil ชื่อวิทยาศาสตร์: Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verde วงศ์: Haloragaceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ความสูง: เจริญเป็นกลุ่มสูง 15 – 20 เซนติเมตร ใบ: แตกเป็นเส้นฝอยรอบกิ่ง ยาว 1 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน ถ้าปลูกในที่แสงแดดรำไร ต้นจะยืดยาวไม่เป็นพุ่มแน่น ดอก: ดอกแยกเพศ ออกตามซอกใบ แต่มักไม่พบ ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-30 ซม. แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เป็นวัชพืชที่ร้ายแรง ปัจจุบันนิยมปลูกในภาชนะขนาดเล็ก เมื่อมีหยดน้ำเกาะที่ปลายใบจะดูสวยงาม

ผักแว่น

ผักลิ้นปี่/Clover Fern/Water Clover ชื่อวิทยาศาสตร์: Marsilea crenata C.Presl วงศ์: Marsileaceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ พวกเฟินน้ำขนาดเล็ก ลำต้น: ขนาดเล็ก ทอดเลื้อยตามชายน้ำ ริมตลิ่ง หรือที่ชื้นแฉะ ใบ: มีใบย่อยเล็กเป็นแผ่นบาง ๆ 4 แฉก เมื่อยังอ่อนใบม้วนงอคล้ายตะขอ สีแดงเรื่อ พอโตเต็มที่คลี่ออกและเปลี่ยนเป็นสีเขียว มีนวลปกคลุม ที่โคนก้านใบมีอับสปอร์ชูตั้งขึ้นคล้ายเมล็ดถั่ว ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อน้ำแห้ง จากนั้นต้นจะตาย ไม่มีดอก ถ้าปลูกในที่มีแสงแดดจัดใบจะซีดกว่าปลูกในที่มีแสงรำไร ควรได้รับน้ำมากขึ้น ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 15-30 ซม. แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: ปักชำไหลหรือแยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: ภาคใต้เรียก “ผักลิ้นปี่” เป็นผักพื้นบ้านที่ให้ธาตุไนอะซิน (niacin) สูงถึง 3 มิลลิกรัม ชาวเหนือเชื่อว่าหญิงมีครรภ์ไม่ควรกิน เพราะจะทำให้รกพันคอเด็ก และปวดท้องก่อนคลอดนาน

บัวหลวง

 Lotus ชื่อวิทยาศาสตร์: Nelumbo nucifera Gaertn. วงศ์: Nelumbonaceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ลำต้น: มีเหง้าใต้ดิน ใบ: รูปกลมใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 15-40 ซม. สีเขียว มีนวลเคลือบ ก้านใบชูเหนือน้ำ ดอก: มีหลายพันธุ์ ทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน สีขาวหรือสีชมพู กลีบดอกใหญ่ กลางดอกมีฐานรังไข่และเกสรจำนวนมากและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ตอนเช้าหรือกลางคืน ก้านดอกยาวชูขึ้นเหนือน้ำและมีหนามเล็กๆ ออกดอกตลอดปี แต่ดกในฤดูร้อนและฤดูฝน ดิน: ดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง เจริญได้ดีที่ระดับน้ำ 15-30 ซม. แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกหนิ่เหง้า การใช้งานและอื่นๆ: กลีบดอกทั้งขาวและชมพูชุบแป้งทอดจิ้มซอสพริก กลีบดอกเป็นยาฝาดสมาน เกสรดอกเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของเกสรทั้งห้า ที่มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ ชาวมาเลเซียใช้กลีบดอกชั้นในตำพอกแก้โรคซิฟิลิส ชาวชวาใช้แก้ท้องร่วง บัวเข็มชมพู บัวไต้หวัน บัวปักกิ่งชมพู บัวหลวงจีน ชื่อวิทยาศาสตร์ Nelumbo nucifera Gaertn. var. pekinese […]

บัวเผื่อน

Bua Phuean ชื่อวิทยาศาสตร์: Nymphaea nouchali Burm.f. วงศ์: Nymphaeaceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ลำต้น: มีหัวเล็กอยู่ใต้ดิน ใบ: รูปไข่เล็ก ขอบใบเรียบ ดอก: ชูพ้นน้ำบานคล้ายรูปถ้วย ขนาด 8 – 15 เซนติเมตร กลีบดอกซ้อน ดอกเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลือบชมพูที่ปลายกลีบ แล้วเปลี่ยนเป็นสีครามในวันสุดท้าย ไม่มีกลิ่นหอม บานตอนเช้าถึงเย็น ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 20-60 ซม. แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: บัวเผื่อนเป็นบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทย แข็งแรง ทนทาน หัวใช้ทำยาได้

บัวจงกลนี

Jongkolnee ชื่อวิทยาศาสตร์: Nymphaea sp. วงศ์: Nymphaeaceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ลำต้น: มีหัวใต้ดิน ใบ: ใบรูปไข่ ขนาด 14 – 18 เซนติเมตร ขอบใบจักมนและแหลม หูใบเปิด ใบด้านบนสีเขียว ใต้ใบสีแดงอมม่วงเรื่อ มีจุดสีม่วงเข้มกระจายทั่วใต้ใบ ดอก: ลอยเหนือน้ำกลีบดอกซ้อนกันแน่น ขนาด 15 – 18 เซนติเมตร สีชมพูอ่อน โคนกลีบดอกแต่ละกลีบมีเกสรเพศเมียและเกสรเพศผู้ติดอยู่ ก้านใบและก้านดอกสีน้ำตาล มีขนเล็กน้อย บานตั้งแต่เช้าถึงเย็น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 30-60 ซม. แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกหัว การใช้งานและอื่นๆ: เป็นพันธุ์ที่หายาก นิยมปลูกในภาชนะเพื่อประดับตกแต่ง

ช่อครามน้ำ

Heartleaf Pickerel/Pickerel Weed/Wampee ชื่อวิทยาศาสตร์: Pontederia cordata L. วงศ์: Pontederiaceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ความสูง: เจริญเป็นกอ สูง 0.50 – 1 เมตร ลำต้น: มีเหง้าทอดเลื้อยใต้ดิน ใบ: รูปหัวใจออกเวียนรอบต้น ขนาด 18 – 21 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ก้านใบยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ดอก: ออกเป็นช่อที่ก้านใบ ช่อยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ชูตั้งขึ้น มีดอกย่อยเล็ก ๆ จำนวนมาก สีม่วงอมฟ้า มีแต้มสีเหลืองที่กลางกลีบ ทยอยบานจากโคนไปหาปลายช่อ ออกดอกฤดูร้อน ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 10-20 ซม. แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้า การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันมาก […]