บัวจงกลนี

Jongkolnee
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nymphaea sp.
วงศ์: Nymphaeaceae
ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ
ลำต้น: มีหัวใต้ดิน
ใบ: ใบรูปไข่ ขนาด 14 – 18 เซนติเมตร ขอบใบจักมนและแหลม หูใบเปิด ใบด้านบนสีเขียว ใต้ใบสีแดงอมม่วงเรื่อ มีจุดสีม่วงเข้มกระจายทั่วใต้ใบ
ดอก: ลอยเหนือน้ำกลีบดอกซ้อนกันแน่น ขนาด 15 – 18 เซนติเมตร สีชมพูอ่อน โคนกลีบดอกแต่ละกลีบมีเกสรเพศเมียและเกสรเพศผู้ติดอยู่ ก้านใบและก้านดอกสีน้ำตาล มีขนเล็กน้อย บานตั้งแต่เช้าถึงเย็น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 30-60 ซม.
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกหัว
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นพันธุ์ที่หายาก นิยมปลูกในภาชนะเพื่อประดับตกแต่ง