บัวเผื่อน

Bua Phuean ชื่อวิทยาศาสตร์: Nymphaea nouchali Burm.f. วงศ์: Nymphaeaceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ลำต้น: มีหัวเล็กอยู่ใต้ดิน ใบ: รูปไข่เล็ก ขอบใบเรียบ ดอก: ชูพ้นน้ำบานคล้ายรูปถ้วย ขนาด 8 – 15 เซนติเมตร กลีบดอกซ้อน ดอกเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลือบชมพูที่ปลายกลีบ แล้วเปลี่ยนเป็นสีครามในวันสุดท้าย ไม่มีกลิ่นหอม บานตอนเช้าถึงเย็น ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 20-60 ซม. แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: บัวเผื่อนเป็นบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทย แข็งแรง ทนทาน หัวใช้ทำยาได้

บัวจงกลนี

Jongkolnee ชื่อวิทยาศาสตร์: Nymphaea sp. วงศ์: Nymphaeaceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ลำต้น: มีหัวใต้ดิน ใบ: ใบรูปไข่ ขนาด 14 – 18 เซนติเมตร ขอบใบจักมนและแหลม หูใบเปิด ใบด้านบนสีเขียว ใต้ใบสีแดงอมม่วงเรื่อ มีจุดสีม่วงเข้มกระจายทั่วใต้ใบ ดอก: ลอยเหนือน้ำกลีบดอกซ้อนกันแน่น ขนาด 15 – 18 เซนติเมตร สีชมพูอ่อน โคนกลีบดอกแต่ละกลีบมีเกสรเพศเมียและเกสรเพศผู้ติดอยู่ ก้านใบและก้านดอกสีน้ำตาล มีขนเล็กน้อย บานตั้งแต่เช้าถึงเย็น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 30-60 ซม. แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกหัว การใช้งานและอื่นๆ: เป็นพันธุ์ที่หายาก นิยมปลูกในภาชนะเพื่อประดับตกแต่ง

บัวกระด้ง

บัววิกตอเรีย/Royal water lily/Victoria ชื่อวิทยาศาสตร์:Victoria amazonica Sowenby วงศ์: NYMPHAEACEAE ประเภท:ไม้น้ำ ลำต้น: มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดิน ใบ: ใบรูปกลมใหญ่กว่า 1 ม. ขอบใบยกตั้งขึ้นดูคล้ายกระด้ง ใต้ใบและก้านใบมีหนามแหลมปกคลุมมาก ดอก: ดอกลอยน้ำ ขนาดใหญ่กว่า 30 ซม. สีชมพูอ่อน กลีบเลี้ยงด้านนอกมีหนามแหลมปกคลุม เกสรเพศเมียสีเหลืองสด บานเวลาใกล้ค่ำจนถึงรุ่งเช้า ดอกบานนาน 2-3 วัน มีกลิ่นหอมแรง ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินเหนียว น้ำ: ปลูกที่ระดับน้ำ 50-100 ซม. แสงแดด: ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ชื่อบัววิกตอเรียได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย มีปลูกในเมืองไทยมานานกว่า 100 ปี นิยมปลูกประดับสวนน้ำหรือสระน้ำขนาดใหญ่