สาหร่ายญี่ปุ่น

Diamond Milfoil/Parrot Feather/Water Milfoil
ชื่อวิทยาศาสตร์: Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verde
วงศ์: Haloragaceae
ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ
ความสูง: เจริญเป็นกลุ่มสูง 15 – 20 เซนติเมตร
ใบ: แตกเป็นเส้นฝอยรอบกิ่ง ยาว 1 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน ถ้าปลูกในที่แสงแดดรำไร ต้นจะยืดยาวไม่เป็นพุ่มแน่น
ดอก: ดอกแยกเพศ ออกตามซอกใบ แต่มักไม่พบ
ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-30 ซม.
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นวัชพืชที่ร้ายแรง ปัจจุบันนิยมปลูกในภาชนะขนาดเล็ก เมื่อมีหยดน้ำเกาะที่ปลายใบจะดูสวยงาม