บัวเผื่อน

Bua Phuean
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nymphaea nouchali Burm.f.
วงศ์: Nymphaeaceae
ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ
ลำต้น: มีหัวเล็กอยู่ใต้ดิน
ใบ: รูปไข่เล็ก ขอบใบเรียบ
ดอก: ชูพ้นน้ำบานคล้ายรูปถ้วย ขนาด 8 – 15 เซนติเมตร กลีบดอกซ้อน ดอกเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลือบชมพูที่ปลายกลีบ แล้วเปลี่ยนเป็นสีครามในวันสุดท้าย ไม่มีกลิ่นหอม บานตอนเช้าถึงเย็น
ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 20-60 ซม.
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: บัวเผื่อนเป็นบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทย แข็งแรง ทนทาน หัวใช้ทำยาได้