แอร์โรว์เฮด

Aztex Head/Giant Arrow Head
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sagittaria montevidensis Cham. et Schlecht
วงศ์ : Alismataceae
ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ
ความสูง: ประมาณ 50 เซนติเมตร
ลำต้น: เจริญเป็นกอ
ใบ: รูปหัวลูกศรออกเวียนรอบต้น ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ใบหนาสีเขียวเป็นมัน เห็นเส้นใบชัดเจน ปลายเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบอวบน้ำ
ดอก: ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ยาว 25 เซนติเมตร ชูขึ้นเหนือพุ่มใบ เมื่อบานมีขนาด 5 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี
ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-15 ซม.
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: คล้ายอเมซอน แต่ดอกมีสีเหลืองแต้มน้ำตาลแดงและเป็นดอกแยกเพศ ปลูกในภาชนะตั้งประดับสถานที่ หรือจัดสวนน้ำ