ช่อครามน้ำ

Heartleaf Pickerel/Pickerel Weed/Wampee
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pontederia cordata L.
วงศ์: Pontederiaceae
ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ
ความสูง: เจริญเป็นกอ สูง 0.50 – 1 เมตร
ลำต้น: มีเหง้าทอดเลื้อยใต้ดิน
ใบ: รูปหัวใจออกเวียนรอบต้น ขนาด 18 – 21 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ก้านใบยาวประมาณ 50 เซนติเมตร
ดอก: ออกเป็นช่อที่ก้านใบ ช่อยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ชูตั้งขึ้น มีดอกย่อยเล็ก ๆ จำนวนมาก สีม่วงอมฟ้า มีแต้มสีเหลืองที่กลางกลีบ ทยอยบานจากโคนไปหาปลายช่อ ออกดอกฤดูร้อน
ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 10-20 ซม.
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกเหง้า
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันมาก เพราะดอกมีสีสวยงาม อีกชนิด P. lanceolata มีลักษณะดอกเหมือนกัน แต่ใบรูปหอก