ช่อครามน้ำ

Heartleaf Pickerel/Pickerel Weed/Wampee ชื่อวิทยาศาสตร์: Pontederia cordata L. วงศ์: Pontederiaceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ความสูง: เจริญเป็นกอ สูง 0.50 – 1 เมตร ลำต้น: มีเหง้าทอดเลื้อยใต้ดิน ใบ: รูปหัวใจออกเวียนรอบต้น ขนาด 18 – 21 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ก้านใบยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ดอก: ออกเป็นช่อที่ก้านใบ ช่อยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ชูตั้งขึ้น มีดอกย่อยเล็ก ๆ จำนวนมาก สีม่วงอมฟ้า มีแต้มสีเหลืองที่กลางกลีบ ทยอยบานจากโคนไปหาปลายช่อ ออกดอกฤดูร้อน ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 10-20 ซม. แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้า การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันมาก […]