รวม “ไม้มงคล” นิยมปลูก ทั้งในบ้านและนอกบ้าน

ทับทิมเศรษฐี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ctenanthe oppenheimiana (E.Morren) Schum. ‘Tricolor’ วงศ์: Marantaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: สูงได้ถึง 1.20 เมตร ลำต้น: มีเหง้าทอดเลื้อยใต้ดิน ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4 – 6 เซนติเมตร ยาว 25 – 35 เซนติเมตร แผ่นใบมีลายสีเขียวเข้มสลับสีขาวครีม ก้านใบและท้องใบสีแดงอมชมพู ดอก: ดอกเป็นช่อเชิงลดที่ปลายยอดใบประดับเป็นกาบสีชมพูอ่อน ดอกสีขาว อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ความชื้นสูง น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ : หากได้รับความชื้นไม่พอหรือแสงแดดมากเกินไปใบจะไหม้ได้ง่าย เป็นไม้ด่างที่เกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ของชนิดปกติ เดิมมีราคาสูง ต่อมาขยายพันธุ์กันมากขึ้น ราคาจึงถูกลงตามลำดับ เป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะร่ำรวย มีเงินทองเหลือใช้

ทรงบาดาล

ขี้เหล็กหวาน/ Kalamano/Scrambled Eggs ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia surattensis Burm.f. วงศ์: Leguminosae-Caesalpinioideae ประเภท: ไม้พุ่มอายุหลายปี ความสูง: 3 – 5 เมตร ทรงพุ่ม: เรือนยอดกลม ลำต้น: ตั้งตรง แตกกุิ่งก้านเป้นพุ่มโปร่ง ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ มีใบย่อย 4 – 10 คู่ รูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 1 – 2 เซนติเมตร ยาว 2.5 – 4 เซนติเมตร ปลายและโคนใบมน ดอก: ออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายยอดมีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 – 3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบสีเขียวอมเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง […]

ขนุน

ขะนู/นากอ/โนน/บักมี่/มะหนุน/Jackfruit ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam. วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: 8 – 15 เมตร ทรงพุ่ม: เรือนยอดรูปไข่ ทรงพุ่มแน่นทึบ ลำต้น: เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปกลมแกมรูปรี กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่น มีดอกเล็กๆ อัดกันแน่นบนแกนช่อดอก ช่อดอกแยกเพศร่วมต้น ผล: ผลรวมทรงกลมหรือรี สีเขียวอมเหลืองขนาดใหญ่ มีหนามสั้นๆ เป็นตุ่มขรุขระ ส่วนที่นำมารับประทานคือส่วนหนึ่งของวงกลีบรวม เมื่อสุกมีกลิ่นแรง รสหวาน อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินทุกประเภท ทนดินเค็ม […]

แสงจันทร์

Lettuce Tree/Moonlight Tree ชื่อวิทยาศาสตร์: Pisonia grandis R. Br. วงศ์: NYCTAGINACEAE ประเภท: ไม้พุ่มขนาดใหญ่ ความสูง: 2-5 ม.เมื่อโตเต็มที่อาจกลายเป็นไม้ต้นสูงได้ถึง 8 ม. ลำต้น: เปลือกลำต้นสีเทา ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับรอบกิ่ง ใบรูปไข่แกมรูปรีหรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมนถึงแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบบางสีเหลืองอมเขียวอ่อน ดอก: ออกเป็นช่อกระจะที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกเล็กสีขาว แต่มักไม่พบ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: เต็มวัน น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง ทนแล้ง ขยายพันธุ์: ปักชำและตอนกิ่ง โรคและแมลงศัตรูพืช: มักพบเพลี้ยแป้งเข้าทำลาย ทำให้ใบเหลือง เหี่ยว และร่วงในที่สุด ควรหมั่นตัดแต่งและพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงใต้พุ่มใบอยู่เสมอ การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกประดับสวนช่วยให้เกิดความงดงามนิ่มนวล เพราะสีใบที่นวลตา ♦ ใบอ่อนประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ผัด […]

ไม้มงคล

ต้อนรับเดือนแรกของปี 2559 ด้วยพรรณไม้มงคลที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมชีวิตของคุณให้มีความสุขขึ้น