ทรงบาดาล

ทรงบาดาล
ทรงบาดาล

ขี้เหล็กหวาน/ Kalamano/Scrambled Eggs
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia surattensis Burm.f.
วงศ์: Leguminosae-Caesalpinioideae
ประเภท: ไม้พุ่มอายุหลายปี
ความสูง: 3 – 5 เมตร
ทรงพุ่ม: เรือนยอดกลม
ลำต้น: ตั้งตรง แตกกุิ่งก้านเป้นพุ่มโปร่ง
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ มีใบย่อย 4 – 10 คู่ รูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 1 – 2 เซนติเมตร ยาว 2.5 – 4 เซนติเมตร ปลายและโคนใบมน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายยอดมีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 – 3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบสีเขียวอมเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง ออกดอกตลอดปี
ผล: ฝักแบน กว้าง 1 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 7 – 20 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกออก ภายในมีเมล็ดกลมแบนสีน้ำตาล
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี ทนดินเค็ม
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ : ปลูกประดับสวน หรือปลูกเป็นแนวริมรั้ว ริมถนน ชื่อ “ทรงบาดาล” พ้องเสียงกับคำว่า “ทรงบันดาล” หมายถึง บันดาลให้เกิดโชคลาภควรปลูกทางทิศตะวันตก จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา