เที่ยวชม 10 โครงการหลวง ตามรอยพระบาท

9.ทุ่งโปรงทอง .ระยอง

image

ในอดีตพื้นที่แหล่งการทำเกษตรและประมงของชาวบ้านที่ปากน้ำประแสมีสภาพเสื่อมโทรมซึ่งค่อยๆได้รับการฟื้นฟูให้สมบูรณ์ จนกลายเป็นผืนป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยอง พร้อมกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งศึกษาธรรมชาติที่หนาแน่นไปด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดเช่นแสมลำพูนโปรงแดงและที่สำคัญทุ่งโปร่งทองเหลืองอร่ามที่เป็นจุดแลนมาร์คของนักท่องเที่ยวท่ามกลางความเขียวขจีของแนวโกงกางอย่างสวยงาม

view-image

Must Know:

  • ไม่เสียค่าบริการในการเข้าชม
  • เส้นทางเข้าชุมชนไม่เหมาะสำหรับการนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปจอดเพราะพื้นที่ค่อนข้างแคบ
  • มีรถสามล้อรับจ้างและเรือให้บริการสำหรับการเข้าชมป่าชายเลนยามค่ำคืนแบบหมู่คณะ

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://70waysofking.tourismthailand.org/place.php?id=70


10.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) .กระบี่

 

image

สวนไม้ดอกและไม้ประดับระดับนานาชาติในภาคใต้ที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสมบูรณ์และสวยงามมีการรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นผลิตและขยายพันธุ์พืชสวนและใช้ทดสอบพันธุ์พืชในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยภายในศูนย์ฯมีแปลงกล้วยไม้พื้นเมืองมากถึง113 สายพันธุ์รวมถึงดอกไม้เมืองร้อนมากมายเช่นเฮลิโคเนียหมากแดงดาหลาฯลฯผู้รักดอกไม้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

view-image

Must Know:

  • งานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่ศูนย์นี้คืองานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับกระบี่พฤกษาอันดามันในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
  • ที่ศูนย์มีโครงการที่จะสร้างอุทยานการเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งจะมีทั้งอาคารนิทรรศการวิถีเกษตรไทยประติมากรรมบัวและรองเท้านารีเหลืองกระบี่อดใจรอกันอีกสักนิดไม่นานเกินรอ

trip

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://70waysofking.tourismthailand.org/place.php?id=27

ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

PAGE 1 / PAGE 2 / PAGE 3 / PAGE 4 / PAGE 5