เที่ยวชม 10 โครงการหลวง ตามรอยพระบาท

คนไทยโชคดีที่สุดในโลกเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักและทุ่มเทพระวรกายเพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีอาชีพที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่างทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดตั้ง โครงการหลวง ขึ้นมากมาย สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทยสามารถเลี้ยงตัวเองได้บนความพอดี

ในโอกาสนี้บ้านและสวนจะขอพาไปชม โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามให้ได้เรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนี้

1.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง .เชียงราย    

1
โครงการหลวง

เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในบทบาทชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย ภายในมีแปลงปลูกผักและไม้เมืองหนาวรวมถึงการเลี้ยงสัตว์เพื่อหล่อเลี้ยงชุมชนพื้นเมืองชาวเขาเผ่าม้งชาวจีนยูนนานเป็นต้นและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยเน้นการปลูกผักภายใต้โรงเรือนและลดการใช้สารเคมีอีกด้วย       

Must Know:
– ช่วงเดือนมกราคมเป็นช่วงบานสะพรั่งของต้นนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) ตลอดสองข้างทางอีกด้วย

PAGE 1 / PAGE 2 / PAGE 3 / PAGE 4 / PAGE 5


2.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ .เชียงใหม่          

โครงการหลวง
view-image

ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าม้งซึ่งมีฐานะยากจนและปลูกฝิ่นจึงเริ่มโครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่สูงชันอย่างผักกาดสายและกะหล่ำปลีนานาชนิดทำให้จากเทือกเขาที่แห้งแล้งกลับมาเชียวชอุ่มอีกครั้งในโครงการยังมีพื้นที่บ้านพักให้นักท่องเที่ยวพร้อมทั้งร้านอาหารพื้นเมืองคุณภาพดีนอกจากจะอิ่มท้องแล้วนักท่องเที่ยวจะได้อิ่มตากับแปลงดอกไม้สวยงามพืชผักต่างๆรวมไปถึงไร่ชากาแฟที่สวยงามเรียงรายอีกด้วย

Must Know:

  • ในช่วงหน้าฝนแนะนำให้เดินทางโดยรถโฟร์วีล
  • ของฝากน่าซื้อคือผ้าปักทอลายของชาวเขาเผ่าม้ง
trip