เที่ยวชม 10 โครงการหลวง ตามรอยพระบาท

3.สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสะจุกสะเกี้ยง .น่าน   

image

จากปัญหาพื้นที่เสื่อมโทรมในอดีตทำให้เกิดการจัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรฯแห่งนี้ขึ้น เพื่อความรู้เรื่องการทำนาแบบขั้นบันไดสำหรับเพิ่มผลผลิตและรายได้ที่มากขึ้นของชาวบ้านอย่างการปลูกพืชผักเมืองหนาวอาทิสตรอว์เบอร์รี่ต้นหม่อนและผักปลอดสารพิษและการทำปศุสัตว์ท่ามกลางหุบเขากว้างใหญ่และวิถีชิวิตพื้นบ้านของชาวเหนือ

view-image

Must Know:

  • หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากชายแดนไทย-ลาวเพียง 2 กิโลเมตร
  • เส้นทางการเดินทางเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะโปรดระวังในการขับขี่
  • ที่พักของโครงการเปิดบริการสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการเท่านั้น

trip

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://70waysofking.tourismthailand.org/place.php?id=12


4.ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง .แม่ฮ่องสอน

image

ชมสายหมอกที่ป่าสนริมอ่างเก็บน้ำปางอุ๋งเป็นกิจกรรมยอดฮิตที่โครงการนี้ในปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน โดยพัฒนาเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระบาทแห่งสำคัญประกอบด้วยสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าตลอดจนศูนย์อนุรักษ์และจัดการพื้นที่ป่าและการพัฒนาระบบไฟฟ้าพลังน้ำ นอกจากจะเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวแล้วยังได้รับความรู้มากมายอีกด้วย

view-image

Must Know:

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จมาประทับแรมที่พระตำหนักปางตองครั้งแรกในปี พ.ศ.2524

trip

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://70waysofking.tourismthailand.org/place.php?id=16

PAGE 1 / PAGE 2 / PAGE 3 / PAGE 4 / PAGE 5