เที่ยวชม 10 โครงการหลวง ตามรอยพระบาท

5.ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ .นครราชสีมา    

 

image

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อำเภอวังน้ำเขียว คุณจะได้ชมสวนผักออร์แกนิกโดยกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังได้ชมกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพและการเผาถ่านเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้สำหรับใช้ไล่แมลงและทดลองปลูกผักเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกด้วยตัวเอง

view-image

Must Know:

  • ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติแห่งนี้เปิดให้คณะนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาดูงานและท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีที่พักแบบแยกชายหญิิงพร้อมอาหารไว้บริการ

trip

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://70waysofking.tourismthailand.org/place.php?id=55


6.หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง .สุรินทร์             

 

image

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานหัตถกรรมไทยอย่างผ้าไหมไทยชั้นดผ้าไหมยกทองโบราณที่มีวิธีการทอที่เป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณที่บ้านท่าสว่างหมู่บ้านเก่าแก่ของจังหวัดสุรินทร์นี้นอกจากคุณจะได้ชมการทอผ้าไหมด้วยกี่โบราณวิธีการถักทอลวดลายไทยอันแสนงดงามรวมถึงวิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติแล้วคุณจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและตลาดชุมชนที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านสไตล์ OTOP อีกด้วย

view-image

Must Know:

  • หมู่บ้านท่าสว่างแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่าหมู่บ้านทอผ้าเอเปคเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหมแห่งเดียวในประเทศไทย
  • มีโฮมสเตย์ให้บริการในราคาหลักร้อยต้นๆเท่านั้น

trip

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://70waysofking.tourismthailand.org/place.php?id=61

PAGE 1 / PAGE 2 / PAGE 3 / PAGE 4 / PAGE 5