NIAGACHIC HOME OFFICE เมื่อบ้านทำหน้าที่เป็นสตูถ่ายเสื้อผ้า

โฮมออฟฟิศที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ชั้น 2 ของตึกแถว 2 คูหาให้เป็นที่ทำงานและกึ่งพักผ่อน แต่ที่สำคัญที่สุดคือเป็นห้องสวยที่จะไปปรากฏบนโลกออนไลน์ ผ่านการใช้งานเป็นฉากถ่ายภาพโปรโมตแบรนด์เสื้อผ้า Niagachic

เมื่อต้องตอบสนองผู้คนในโลกออนไลน์เป็นหลัก แนวทางการออกแบบพื้นที่ทำงานแห่งนี้ จึงใช้การสำรวจรูปแบบของ “สไตล์” และ “ภาพถ่าย” ที่เป็นที่นิยมในโลกออนไลน์ เพื่อแกะองค์ประกอบจากสไตล์และสัดส่วนของภาพนั้นๆ มาสู่การออกแบบสเปซจ

NIAGACHIC HOME OFFICE โฮมออฟฟิศ

ทำให้สามารถใช้งานมุมห้องต่างๆ เป็นฉากในการถ่ายภาพเสื้อผ้า เพื่อให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นที่ติดตา ทั้งนี้พื้นที่ที่จะปรากฎในโลกเสมือนต้องอ้างอิงมาจากการใช้งานจริง อันประกอบด้วย 4 ส่วนใช้งาน ได้แก่ พื้นที่ทำงานและที่นั่งประชุม ส่วนพักผ่อน ห้องสตูดิโอ พร้อมหุ่นลองเสื้อและส่วนที่เหลือใช้เป็นห้องเก็บของ

โดยพื้นที่ทุกส่วนที่เห็น เจ้าของยังใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน และแน่นอนว่ากิจวัตรเหล่านั้นได้ซ้อนทับไปกับการใช้งานเป็นฉากถ่ายภาพด้วย โดยทุกพื้นที่ของบ้านล้วนได้รับการคิดวิเคราะห์มาอย่างดี จึงสามารถใช้งานถ่ายภาพและ โปรโมตสินค้าได้ทุกมุม

NIAGACHIC HOME OFFICE โฮมออฟฟิศ

พื้นที่ใช้สอย : 60 ตารางเมตร
โทร. 08-8552-7407
FB : Niagachic
IG : Aniagachic


เจ้าของ : Niagachic
ออกแบบ : Please Feel Invited
ภาพ : มนุเชษฐ์ ไชยโย

CHAMPA GALLERY ควบรวมเรือนหอและร้านผ้าซิ่นไว้ในโฮมออฟฟิศ