NIAGACHIC HOME OFFICE เมื่อบ้านทำหน้าที่เป็นสตูถ่ายเสื้อผ้า

NIAGACHIC HOME OFFICE โฮมออฟฟิศที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ชั้น 2 ของตึกแถว 2 คูหาให้เป็นที่ทำงานและกึ่งพักผ่อน