NEUEHOUSE BRADBURY นั่งทำงานในตึกเก่าท่ามกลางประวัติศาสตร์

NEUEHOUSE BRADBURY พื้นที่ทำงานสุดคลาสซี่สำหรับคนมีสไตล์ทุกสาขาอาชีพ ออกแบบภายใต้แนวคิด Home of the New กับการเอาของเก่ามาเคล้าของใหม่

CRYE PRECISION HQ รีโนเวตโรงงานต่อเรือเก่าเป็นออฟฟิศเขียวชอุ่ม

CRYE PRECISION HQ โปรเจ็กต์รีโนเวตโรงงานต่อเรือเก่าย่านริมน้ำ Brooklyn Navy Yard เมืองนิวยอร์ก ให้กลายเป็นออฟฟิศสไตล์ Modern Industrial Park