DADFA มาร์เก็ตปาร์คที่ใช้พื้นที่สีเขียวเชื่อมท้องฟ้า แผ่นดิน และผู้คนเข้าหากัน

โครงการ “ดาดฟ้า” คอมมูนิตีสเปซที่ยังคงฟังก์ชันของตลาดไว้ หากแต่เติมพื้นที่สีเขียวเพื่อเชื่อมท้องฟ้า ต้นไม้ แผ่นดิน และผู้คนเข้าหากัน