EKAR เปลี่ยนทาวน์โฮมเป็นออฟฟิศบรรยากาศเชียงใหม่

EKAR เปลี่ยนทาวน์โฮมเป็นออฟฟิศ ในบรรยากาศเหมือนอยู่เชียงใหม่ โดยออกแบบให้พื้นที่ภายในถูกใช้สอยให้คุ้มค่าที่สุด และอยู่สบายเหมือนต่างจังหวัด

บ้านปูนสีขาวผสมไม้ ในบรรยากาศริมคลอง

อยากให้เหมือนบ้านไทยสมัยก่อนที่ปลูกติดริมน้ำ มีการลดหลั่นของอาคารและเปิดมุมมองสู่ริมน้ำ มีความเคารพต่อธรรมชาติ แต่อยู่ในรูปแบบที่ดูทันสมัย ทั้งวัสดุ รูปลักษณ์ และจริตอย่างปัจจุบัน