Iconic Wireless นำสิ่งที่ดีที่สุดมาเป็นมาตรฐาน

แสนสิริก็พาเราบินไปพบผู้บริหารของเขาซึ่งรอเราอยู่ที่ประเทศอิตาลีทันที คำตอบที่ทีมงานของแสนสิริพยายามอธิบายความเป็นที่สุดคือคำว่า “ความใส่ใจในรายละเอียด” และเพื่อให้เราหายสงสัยว่าความใส่ใจที่สุดนี่วัดได้อย่างไร

“บ้านสไตล์อิตาลี” และสวนในบรรยากาศแบบชนบท

“บ้านสไตล์อิตาลี” เรียงรายบนเนินเขา ราวกับเมืองเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่บนหน้าผาของ โครงการ The Eyrie Khaoyai แห่งนี้ ชวนให้นึกถึงภาพบรรยากาศในแถบชนบทของประเทศอิตาลี ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอัน แสนงดงาม ซึ่งจะเป็นยังไงนั้น ไปชมกันเลย