ทาร์รากอน

เม็กซิกันทาร์รากอน/ดาวเรืองเม็กซิโก/Tarragon/Mexican Tarragon ชื่อวิทยาศาสตร์: Tagetes lucida Cav. วงศ์: Asteraceae ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มขนาดเล็ก สูง 30-80 เซนติเมตร ลำต้นเล็ก ทุกส่วนอวบน้ำและมีขนอ่อนปกคลุม ใบ: ใบรูปแถบเล็ก ๆ ออกเวียนสลับรอบกิ่ง เมื่อขยี้ใบมีกลิ่นหอม ดอก: ดอกออกที่ปลายยอด ดอกบานขนาด 1-1.5 เซนติเมตร มี 5 กลีบ สีเหลืองสด ผล: เมล็ดมีขนาดเล็ก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน ชอบอากาศเย็น ทนทาน น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเลี้ยงง่าย เป็นไม้กระถางหรือไม้ประดับแปลง ในธรรมชาติพบบนเทือกเขาสูงพื้นดินเป็นหิน จึงชอบอากาศเย็น แต่ปรับตัวและปลูกประดับได้ดีในเมืองไทย นิยมปลูกในสวนอังกฤษหรือสวนหินที่มีแสงแดดตลอดวัน ทาร์รากอนมีสารประกอบที่ให้กลิ่นหอม ชาวเม็กซิโกจึงนำมาใช้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งใบสดและใบแห้งชงชาดื่ม […]

ทองอุไร

พวงอุไร/สร้อยทอง/ดอกละคร/Gingerthomas/Yellow Bells/Yellow Elder/Yellow Trumpet Bush ชื่อวิทยาศาสตร์: Tecoma stans วงศ์: Bignoniaceae ประเภท: ไม้พุ่ม อายุหลายปี ลำต้น: สูง 2-5 เมตร ลักษณะเป็นพุ่มเรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกตรงข้าม ใบย่อยรูปหอกหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบจักซี่ฟัน ใต้ใบมีขนละเอียด ดอก: ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ดอกรูปแตรสีเหลืองสด โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ดอกร่วงง่าย ออกดอกตลอดปี ผล: ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกเกือบกลม ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกออก เมล็ดแบน สีน้ำตาลอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทุกประเภท แสงแดด: แสงแดดตลอดวันถึงครึ่งวัน น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง […]

จิงจ้อเหลือง

จิงจ้อขน/จิงจ้อใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์: Merremia vitifolia (L.) Hall. f. วงศ์: Convolvulaceae ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน ลำต้น: ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน หรือพันไม้พุ่มเตี้ยๆ ลำต้นกลมมีขนแข็ง สีน้ำตาลเป็นเส้นยาว ใบ: รูปหยักเว้า 5 พู โคนเว้า ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุก ดอกสีเหลืองสด รูปกรวยตื้น ปลายแผ่บานหยักเป็น 5 แฉก เส้นดอกเป็นแฉกรูปดาว ขนาดดอก 3-4 เซนติเมตร ออกดอกเดือนตุลาคม-มีนาคม ผล: แห้งสีฟางข้าว มี 4 เมล็ดหรือมากกว่า เมล็ดสีดำหรือน้ำตาล อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: เป็นวัชพืช

น้ำแน่ดง

เครือจักกระทงแดง/นมแน่ดง/น้ำแย้น้อย ชื่อวิทยาศาสตร์: Thunbergia hossei C.B. Clarke วงศ์: Acanthaceae ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง ใบ: รูปรีแคบ ปลายแหลม โคนมน ขอบจักฟันเลื่อยห่าง ดอก: ออกเป็นช่อกระจะห้อยลง ช่อดอกสั้นและมีจำนวนดอกน้อย กลีบประดับสีเขียวเรื่อแดงรูปท้องเรือ 2 กลีบประกบกัน กลีบดอกสีเหลืองสด ปลายกลีบสีแดงเรื่อ โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบลู่ไปด้านหลัง ด้านดอกดูแบน ขนาดดอก 2-3 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกันยายน-มกราคม ผล: ค่อนข้างกลม ปลายมีจะงอย อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือปักชำ การใช้งานและอื่นๆ: -ปลูกเป็นไม้ประดับได้

หนาดป่า

ขวาสามงาน ชื่อวิทยาศาสตร์: Vicoa indica DC. วงศ์: Asteraceae ประเภท: พืชล้มลุก/วัชพืช ความสูง: 50-100 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นและกิ่งก้านสีน้ำตาล แตกกิ่งก้านมาก ใบ: ออกเวียนสลับรูปแถบแคย ปลายแหลม ยาว 6-13 เซนติเมตร ใบหนา สีเขียวสด ขอบใบห่องุ้มลงด้านล่าง ดอก: ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง สีเหลืองสด คล้ายดอกบัวตอง แต่ขนาดเล็กกว่ามาก เส้นผ่าศูนย์กลางดอกเพียง 2-3 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกรูปแถบแคบ ดอกวงในเป็นกระจุกแน่นที่กลางดอก ออกดอกฤดูหนาว อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามริมทาง ทุ่งหญ้าและชายป่าโปร่งบนดอยทางภาคเหนือ เป็นสมุนไพรทั้งต้นใช้บำรุงกำลัง

มณเฑียรทอง

 ชื่อวิทยาศาสตร์: Torenia hirsutissima Bonati วงศ์: Scrophulariaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช ความสูง: 30 เซนติเมตร ลำต้น: เขียว กิ่งก้านอ่อน มีขนทั่วไป ใบ: ออกตรงข้าม รูปไข่แคบถึงขอบขนาน ปลายแหลม ขอบจักฟันเลื่อย ขนาด 1-2 x 1-4 เซนติเมตร ใบบนๆ ไม่มีก้านใบ ดอก: ออกดอกตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปถ้วย สีเขียว ด้านนอกมีสันตามยาว ดอกรูปแตร ยาว 3-4 เซนติเมตร สีเหลืองสด ปลายแยก 5 แฉก กลม ออกดอกปลายฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว ผล: รูปขอบขนานแคบ ยาว 1 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: […]

ฟองหินเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sedum susanae Hamet วงศ์: Crassulaceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุปีเดียว/วัชพืช ความสูง: 5-10 เซนติเมตร ลำต้น: ค่อนข้างอวบน้ำ ทอดชูยอด แตกกิ่งก้านจากโคนต้น ใบ: เดี่ยว ขนาดเล็ก รูปแถบ ยาว เซนติเมตร อวบหนา ผิวเกลี้ยง ดอก: ออกดอกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกบาน 0.5-1 เซนติเมตร สีเหลืองสด เกสรเพศผู้สีเหลือง 10 อัน ออกดอกปลายฤดูฝน-ฤดูหนาว ผล: แห้งแตกด้านเดียว เมล็ดเล็กจำนวนมาก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามซอกหินใกล้ยอดเขา ที่ระดับความสูง 1800-2100 เมตร ปลูกเป็นไม้ประดับได้ในเขตที่สูง อากาศเย็น

กระถินทุ่ง

กระถินนา/หญ้ากระเทียม/หญ้าขี้กลาก/หญ้าบัว/Tall Yellow-eyed Grass ชื่อวิทยาศาสตร์: Xyris indica L. วงศ์: Xyridaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียว/วัชพืช ความสูง: 1 เมตร ลำต้น: เป็นพุ่มเล็กๆ คล้ายกอหญ้า ใบ: รูปแถบแคบ ห่อขึ้นเล็กน้อย ยาว 10-60 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือทู่ ค่อนข้างอวบหนา แต่เปราะหักง่าย ดอก:ช่อดอกรูปไข่หรือกลมรี ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ใบประดับซ้อนกันแน่น สีน้ำตาลทองหรือน้ำตาลแดง ดอกสีเหลืองสด 3 กลีบ ปลายกลีบจักเป็นครุย ทยอยบานวันละ 1-3 ดอก เมื่อแก่ใบประดับจะแห้งหลุดออก มีเมล็ดอยู่ภายใน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินปนทราย หรือบริเวณที่เป็นดินเปรี้ยว น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบมากในนาข้าวทิ้งร้าง

ซันแฟลร์

Sun Flare/Jacjem วงศ์: Rosaceae ประเภท: Floribunda /กุหลาบพวง ความสูง: 1-1.30 เมตร ลำต้น: เป็นพุ่ม ใบ: สีเขียวเข้ม ดอก: เป็นช่อแน่น 5-7 ดอก ดอกบานขนาด 8-9 ซม. สีเหลืองสด สีจางลงและมีสีชมพูเรื่อ ซ้อนกัน 20-30 กลีบ กลิ่นหอมอ่อน ออกดอกดก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือลงแปลงประดับสวน เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524)

ไดอานา

Diana/Tandinadi วงศ์: Rosaceae ประเภท: Floribunda /กุหลาบพวง ความสูง: 1-1.30 เมตร ใบ: สีเขียวเข้ม เป็นมัน ดอก: ดอกบาน 7-8 ซม.  สีเหลืองสด ซ้อนกันหลวมๆ 35 – 40 กลีบ มีกลิ่นหอม ให้ดอกดก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือลงแปลงประดับสวน ทำทรีโรสได้ดี เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520)

สุพรรณิการ์

 ฝ้ายคำ/ Silk Cotton Tree/Yellow Cotton Tree ชื่อวิทยาศาสตร์: Cochlospermum regium (Schrank) Pilg. วงศ์: Bixaceae ประเภท<

ขี้เหล็ก

 ขี้เหล็กบ้าน/ขี้เหล็กหลวง/ผักจี้ลี้/Cassod Tree/ Thai Copper Pod ชื่อวิทยาศาสตร์: Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby วงศ์: Leguminosae-Caesalpinioideae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร ทรงพุ่ม: แผ่กว้าง ลำต้น: มีเนื้อไม้ เปลือกสีเทาอมน้ำตาลแตกเป็นร่องตามยาว ใบ: ประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 5 – 14 คู่ รูปขอบขนานใต้ใบมักมีขนปกคลุม ดอก: ผลิได้ตลอดปี ช่อดอกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งแต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก ทยอยบาน ดอกสีเหลืองสด เกสรสีน้ำตาลอ่อนหลังกลีบร่วงจะติดฝัก ผล: แบนยาว ภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลประมาณ 20 – 30 เมล็ด เมล็ดขี้เหล็กงอกง่ายเพียงได้รับความชื้นเล็กน้อยจะงอกทันที ดังนั้นจึงพบต้นกล้าขี้เหล็กใต้ต้นแม่เสมอ สามารถนำมาปลูกได้ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง […]

จันทร์กระจ่างฟ้า

Hammock Viper’s Tail/Yellow Dipladenia ชื่อวิทยาศาสตร์: Pentalinon luteum (L.) B.F.Hansen & Wunderlin วงศ์: Apocynaceae ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง ลำต้น: กิ่งก้านเลื้อยได้ไกล 3 – 5 เมตร กิ่งอ่อนสีเขียวปนแดง ใบ: ใบออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4 – 6 เซนติเมตร ยาว 6 – 9 เซนติเมตร ปลายใบป้าน มีติ่งแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวสดเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกรูปกรวย กลีบดอกสีเหลืองสด โคนกลีบสีเหลืองอมเขียว เรียงเวียนซ้อนเหลื่อมกันเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 4 – 5 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี ผล: ไม่ติดผล อัตราการเจริญเติบโต: […]

บานเช้าสีเหลือง

Sage Rose/West Indian Holly ชื่อวิทยาศาสตร์ : Turnera ulmifolia L. วงศ์ : Turneraceae ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี ความสูง : 0.60 – 1.30 เมตร ลำต้น : เป็นพุ่ม ใบ : รูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย เส้นใบเป็นร่องลึก ใบสีเขียวสดเป็นมัน ดอก : ดอกเดี่ยว ออกที่ปลายยอด ดอกชั้นเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 เซนติเมตร กลีบดอกรูปไข่กลับ สีเหลืองสด ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี แสงแดด : จัด น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง ขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: […]

กระดุมทองเลื้อย

เบญจมาศเครือ/Creeping Daisy/Climbing Wedelia ชื่อวิทยาศาสตร์: Wedelia trilobata (L.) Hitchc. วงศ์: Asteraceae (Compositae) ประเภท: ไม้เลื้อยอายุหลายปี ความสูง: 10-15 เซนติเมตร ลำต้น: แตกแขนงและทอดเลื้อยไปตามผิวดิน สีน้ำตาลเรื่อ รากแตกตามข้อ ทุกส่วนมีขนสากปกคลุม ส่วนยอดชูตั้งขึ้น ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปรี ขอบใบเว้าเป็น 3 แฉกเล็กๆ และจักฟันเลื่อย ก้านใบสั้นมาก ดอก: เป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ดอกวงนอก 7 – 10 ดอก สีเหลืองสด ออกดอกตลอดปี ผล: ไม่มี อัตราการเจิญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง แสงแดด: เต็มวัน การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง โรคและแมลงศัตรูพืช: เพลี้ยแป้ง […]