บานเช้าสีเหลือง

บานเช้าสีเหลือง
บานเช้าสีเหลือง

Sage Rose/West Indian Holly
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Turnera ulmifolia L.
วงศ์ : Turneraceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี
ความสูง 0.60 – 1.30 เมตร
ลำต้น : เป็นพุ่ม
ใบ : รูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย เส้นใบเป็นร่องลึก ใบสีเขียวสดเป็นมัน
ดอก : ดอกเดี่ยว ออกที่ปลายยอด ดอกชั้นเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 เซนติเมตร กลีบดอกรูปไข่กลับ สีเหลืองสด
ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
แสงแดด : จัด
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ดอกบานพร้อมกันในช่วงเช้าและหุบพร้อมกันในช่วงบ่าย เหมาะปลูกเป็นไม้ดอกกระถางหรือปลูกลงแปลงเพื่อจัดสวน