สิงโตร่มใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cirrhopetalum Picturatum  Lodd. ex Lindl.
ชื่อพ้อง : Bulbophyllum Picturatum  (Lodd.) Rchb.f.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย
ลำต้น: เป็นหัวรูปรี สีเขียวเข้ม ผิวมัน ขึ้นเรียงกันเป็นกลุ่ม
ใบ: รูปรี สีเขียวเข้ม หนาและแข็ง   
ดอก
: ออกเป็นช่อแผ่เป็นรัศมีเกือบกลม 8-40 ดอก กลีบเลี้ยงด้านบนสีน้ำตาลแดง ปลายยาวเป็นหาง กลีบเลี้ยงคู่ข้างเรียวยาว สีน้ำตาลแดง ด้านหลังสีครีม มีจุดสีน้ำตาลแดงหนาแน่นทางด้านโคน ขอบด้านนอกบิดตัวมาเชื่อมติดกัน ออกดอกเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบขึ้นเป็นกลุ่มตามเปลือกไม้ ปัจจุบันป็นกล้วยไม้หายาก