สนซาร์เจน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus sergentii (Henry) Tak
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 80 เซนติเมตร
ลำต้น: เตี้ยแผ่คลุมดิน กว้าง 2 เมตร กิ่งก้านทอดนอน กิ่งย่อยกึ่งตั้งตรง เป็นเหลี่ยม
ใบ: ใบอ่อนรูปเข็ม ออกเป็นวงรอบ 3 ใบ ยาวประมาณ 5 มม. ใบคล้ายเกล็ดออกเป็นคู่เมื่อต้นมีอายุมาก สีเขียวเข้มอมน้ำเงิน เมื่อขยี้จะมีกลิ่นคล้ายการบูร ต้นแยกเพศ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: มีถิ่นกำเนิดในจีนและญี่ปุ่น มีหลายพันธุ์ เช่น Virdis ใบสีเขียวอ่อน