กระถินทุ่ง

กระถินนา/หญ้ากระเทียม/หญ้าขี้กลาก/หญ้าบัว/Tall Yellow-eyed Grass
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Xyris indica L.
วงศ์: Xyridaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียว/วัชพืช
ความสูง: 1 เมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มเล็กๆ คล้ายกอหญ้า
ใบ: รูปแถบแคบ ห่อขึ้นเล็กน้อย ยาว 10-60 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือทู่ ค่อนข้างอวบหนา แต่เปราะหักง่าย
ดอก:ช่อดอกรูปไข่หรือกลมรี ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ใบประดับซ้อนกันแน่น สีน้ำตาลทองหรือน้ำตาลแดง ดอกสีเหลืองสด 3 กลีบ ปลายกลีบจักเป็นครุย ทยอยบานวันละ 1-3 ดอก เมื่อแก่ใบประดับจะแห้งหลุดออก มีเมล็ดอยู่ภายใน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินปนทราย หรือบริเวณที่เป็นดินเปรี้ยว
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบมากในนาข้าวทิ้งร้าง