กระดุมทองเลื้อย

กระดุมทองเลื้อย
กระดุมทองเลื้อย

เบญจมาศเครือ/Creeping Daisy/Climbing Wedelia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Wedelia trilobata (L.) Hitchc.
วงศ์: Asteraceae (Compositae)
ประเภท: ไม้เลื้อยอายุหลายปี
ความสูง: 10-15 เซนติเมตร
ลำต้น: แตกแขนงและทอดเลื้อยไปตามผิวดิน สีน้ำตาลเรื่อ รากแตกตามข้อ ทุกส่วนมีขนสากปกคลุม ส่วนยอดชูตั้งขึ้น
ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปรี ขอบใบเว้าเป็น 3 แฉกเล็กๆ และจักฟันเลื่อย ก้านใบสั้นมาก
ดอก: เป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ดอกวงนอก 7 – 10 ดอก สีเหลืองสด ออกดอกตลอดปี
ผล: ไม่มี
อัตราการเจิญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วน มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
โรคและแมลงศัตรูพืช: เพลี้ยแป้ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกคลุมดินบริเวณริมน้ำ ตัดขอบสวนหย่อมและพื้นที่ลาดชันเพื่อรักษาหน้าดิน ควรตัดแต่งสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษ