คริสต์มาส

บานใบ/โพผัน/สองระดู/Christmas Star/Christmas Flower/Lobster Plant/Mexican Flameleaf/Poinsettia
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 
วงศ์: Euphorbiaceae
ประเภท
: ไม้พุ่ม รูปทรงแผ่กว้าง
ลำต้น
: สูง 1-4 เมตร ลำต้นอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาล ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาวขุ่น
ใบ: ใบเดี่ยวสีเขียว รูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก 2-3 หยัก ใบประดับรูปใบหอกมีสีขาว เหลือง แดง และชมพู
ดอก: ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อที่บริเวณปลายยอด ออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
อัตรากาเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:
เต็มวันถึงกึ่งร่ม ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ
: นิยมปลูกเป็นไม้กระถางสำหรับตกแต่งช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ ปลูกเลี้ยงในอาคารได้นาน 2-4 สัปดาห์ ถ้าปลูกในสวนจะได้พุ่มใหญ่ เมื่อมีดอกใบประดับจะมีสีแดงสวยงาม แต่ยางเป็นพิษ ถ้าปลูกในกรุงเทพฯ จะดูแลยาก เพราะมีเพลี้ยแป้งรบกวนมากและอากาศร้อน จึงนิยมปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น
เกร็ดน่ารู้:  คริสต์มาสเป็นไม้ดอกพื้นเมืองของอเมริกาใต้แถบเม็กซิโก ชื่อสามัญ Poinsettia ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Joel Roberts Poinsett เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ คนแรกประจำประเทศเม็กซิโก