โคมญี่ปุ่น

โคมญี่ปุ่น
โคมญี่ปุ่น

Fuchsia/Lady’s Eardrops/ตุ้มหูนางฟ้า/ฟุกเซีย
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fuchsia hybrids
วงศ์ : Onagraceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี
ความสูง : 0.30 – 2 เมตร
ลำต้น : มีทั้งชนิดที่มีลำต้นเป็นพุ่มและทอดเลื้อย บางพันธุ์ลำต้นมีสีแดงเลือดหมู
ใบ : รูปไข่หรือรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อย
ดอก : เดี่ยวหรือออกเป็นช่อตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 – 6 เซนติเมตร มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ดอกรูปถ้วยคว่ำ กลีบเลี้ยงรูปรีแกมรูปไข่ มี 4 กลีบ ปลายโค้งขึ้น กลีบดอก 4 กลีบหรือมากกว่าซ้อนเกยกันอยู่กลางดอก กลีบดอกมีสีขาว ชมพู แดง ม่วง และสองสีในดอกเดียวกัน
ดิน : ดินร่วนชุ่มชื้น
แสงแดด : ครึ่งวันเช้าถึงรำไร
สภาพแวดล้อม : อากาศเย็น ไม่ควรปลูกในพื้นที่ลมแรง แสงแดดจัด และมีความชื้นสูง ควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงในช่วงฤดูฝน และหยุดให้ช่วงปลายฤดูฝน เมื่อเริ่มแทงช่อดอกควรให้ปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูง จะทำให้ดอกดกและมีขนาดใหญ่ขึ้น
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ดโดยไม่กลบเมล็ด ก่อนเพาะควรนำเมล็ดมาแช่น้ำประมาณ 3 ชั่วโมง วางภาชนะเพาะในที่ที่มีแสงรำไร เมล็ดจะงอกใน 21 – 28 วัน ตั้งแต่เพาะจนออกดอกใช้เวลา 120 วัน