หน้าวัวใบเวฟออฟเลิฟด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Anthurium ‘Wave of Love’ (variegated)
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปีwave of love1
ลำต้น: หน้าวัวกอ ทรงพุ่มสูง เมื่อโตเต็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 70 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปไข่กลับ กว้าง 12 – 20 เซนติเมตร ยาว 50 – 60 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบย่นเป็นคลื่นคล้ายหน้าวัวใบเลิฟลีเคิร์ฟ แต่แผ่นใบแคบและย่นน้อยกว่า สีเขียว มีลายด่างสีเหลืองอ่อน ก้านใบค่อนข้างกลม ยาวประมาณ8 เซนติเมตร
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปไข่แกมรูปใบหอก กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตร สีม่วงแดง ลู่ลงและบิดม้วน ปลีดอกยาว 12 – 18 เซนติเมตร สีม่วงแดงเช่นกัน ก้านช่อดอกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สีเขียว
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: แตกหน่อยาก