โพรเทีย

Protea/Bot River Protea
ชื่อวิทยาศาสตร์: Protea compacta R.Br.
วงศ์: Proteaceae
ประเภท:
ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น
: พุ่มสูง 0.30-3 เมตร ทรงพุ่มเตี้ยกะทัดรัด
ใบ
: ใบรูปขอบขนาน ปลายมน ก้านใบสั้น
ดอก: ดอกออกตามปลายกิ่ง มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ดอกมีขนาดใหญ่ 8-12 เซนติเมตร รูปถ้วย มีวงใบประดับรูปรีแกมขอบขนาน 8 ใบ และวงในเป็นกลีบประดับมีชั้นเดียวหรือหลายชั้น รูปรีแกมขอบขนาน ผิวกลีบมีขน กลีบประดับมีสีขาว ชมพู (พบบ่อย) ม่วง และสองสีในดอกเดียวกัน กลางดอกมีเส้นเกสรเพศผู้จำนวนมากเป็นกระจุกรูปโดม ดอกบานนานหลายเดือน
อัตราการเจริญเติบโต:
ช้า
ดิน: ชอบดินเป็นกรดเล็กน้อย ระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดเต็มวันถึงรำไร ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์
: ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ตัดดอก ดอกไม้แห้ง และไม้ประดับแปลง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้