จิงจ้อเหลือง

จิงจ้อขน/จิงจ้อใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Merremia vitifolia (L.) Hall. f.
วงศ์: Convolvulaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน
ลำต้น: ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน หรือพันไม้พุ่มเตี้ยๆ ลำต้นกลมมีขนแข็ง สีน้ำตาลเป็นเส้นยาว
ใบ: รูปหยักเว้า 5 พู โคนเว้า ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุก ดอกสีเหลืองสด รูปกรวยตื้น ปลายแผ่บานหยักเป็น 5 แฉก เส้นดอกเป็นแฉกรูปดาว ขนาดดอก 3-4 เซนติเมตร ออกดอกเดือนตุลาคม-มีนาคม
ผล: แห้งสีฟางข้าว มี 4 เมล็ดหรือมากกว่า เมล็ดสีดำหรือน้ำตาล
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นวัชพืช