รักแรกพบ

รักแรกพบ
รักแรกพบ

Golden Penda/Junjum/Expo Gold
ชื่อวิทยาศาสตร์ Xanthostemon chrysanthus (F. Muell.) Benth.
วงศ์ MYRTACEAE
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดใหญ่
ความสูง: สูงได้ถึง 9 ม.
ทรงพุ่ม: ทรงพุ่มแน่น
ลำต้น: ลำต้นเรียบเกลี้ยงสีน้ำตาล มีกิ่งก้านแตกออกเหนือพื้นดิน
ใบ: ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ เห็นเส้นกลางใบชัดเจน
ดอก: ออกเป็นกระจุกกลมออกที่ปลายกิ่ง ดอกบานเต็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 ซม.รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ แต่ละดอกเห็นเกสรเพศผู้สีเหลืองเด่นชัด และหลุดร่วงง่าย
ผล: ไม่ติดผล
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: แสงแดดครึ่งวัน
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกลงกระถางหรือปลูกลงแปลงกลางแจ้ง