ว่านมหาลาภ

ว่านมหาลาภ
ว่านมหาลาภ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Eucrosia bicolor Ker Gawl.
วงศ์: Amaryllidaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 30 – 40 เซนติเมตร
ลำต้น: ลำต้นใต้ดินเป็นหัวคล้ายหัวหอม ทรงกลมแป้น
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกกลับ กว้าง 15 – 20 เซนติเมตร ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ปลายใบมน
ดอก: ช่อดอกออกจากซอกใบ ชูขึ้นสูง 35 – 40 เซนติเมตร แต่ละช่อมีมากกว่า 8 ดอก กลีบรวมจำนวน 6 กลีบสีส้มสด มีเกสรเพศผู้ 6 อันยื่นยาวและงอโค้งขึ้น ออกดอกในฤดูร้อน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดีหรือดินร่วนปนทราย
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกหัว
การใช้งานและอื่นๆ : มีสรรพคุณช่วยถอนพิษฝีทุกชนิดและเชื่อกันว่า หากออกดอกหรือแตกกอดี ผู้ปลูกจะมีโชคลาภ