KORE LAB ห้องทดลองวิชากาแฟในกล่องสีดำกลางกรุงเก่า

KORE LAB คาเฟ่ใหม่แห่งเมืองกรุงเก่า ตั้งอยู่บนที่ดินผืนเล็กริมถนนป่ามะพร้าว เยื้องกับโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามมาเพียงเล็กน้อย