โกสน

โกสน
โกสน

กรีกะสม/กรีสาเก/โกรต๋น/Codiaeum/Garden Croton/Variegated Croton
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Codiaeum variegatum (L.) Rumph ex A. Juss.
วงศ์: EUPHORBIACEAE
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง
ความสูง: สูงได้ถึง 2-3 ม.
ทรงพุ่ม: รูปไข่ แน่นทึบ
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบมีหลายแบบและขนาดแปรไปตามพันธุ์ เช่น รูปกลม แคบยาว บิดเป็นเกลียว ปลายใบแหลมหรือมน มีติ่ง โคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือหยักเว้า บางพันธุ์เว้าลึกถึงเส้นกลางใบ และเว้นห่างเป็นสองตอน แผ่นใบมีสีต่างๆ เช่น ขาว เหลือง ส้ม ชมพู แดง ม่วงดำ ก้านใบยาว
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบและปลายกิ่ง สีขาว แยกเพศอยู่ร่วมต้น ช่อดอกเพศผู้โค้งลง ก้านยาว ดอกกลม 30-60 ดอก กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก มี 3-6 กลีบ กลีบดอก 5-6 กลีบ ขนาดดอก 3 มิลลิเมตร ช่อดอกเพศเมียตั้งตรง ก้านช่อยาว มี 10-20 ดอก ไม่มีกลีบดอกมีแต่กลีบเลี้ยง
ผล: แห้ง ทรงค่อนข้างกลม เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก มีเมล็ดสีน้ำตาล
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนผสมใบไม้ผุและปุ๋ยอินทรีย์ ระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน บางพันธุ์ชอบร่มรำไร
น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง
โรคพืชและแมลง: มักมีปัญหาเพลี้ยหอย เพลี้ยดำ
การใช้งานและอื่นๆ: ถ้าให้ปุ๋ยมากอาจสูงชะลูดจนเสียทรง นิยมปลูกเป็นกลุ่มกลางแจ้งหรือริมถนนเพื่อสร้างสีสัน อาจเล่นสีตัดกับไม้สีเขียว เช่น แก้ว ชาฮกเกี้ยน ไม่ควรใช้ต้นที่ขุดล้อมเพราะใบร่วงแล้วจะแตกพุ่มใบช้ามาก ปลูกริมทะเลได้