Distar Fresh Farm ให้เราดูแลผัก ให้ผักดูแลคุณ

แม้ในประเทศไทยจะมีผู้ปลูกผักในโรงเรือนปิดอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่ามีค่อนข้างน้อยและเอาเข้าจริงก็แทบไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค หนึ่งในนั้นก็คือ Distar Fresh Farm ซึ่งมีคุณอ็อก-กฤษณะ ธรรมวิมล และคุณเชน-สานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ เป็นผู้ก่อตั้งและถือเป็นสตาร์ตอัปที่มุ่งตอบโจทย์อาหารปลอดภัย หรือ Food Safety ของผู้บริโภคเป็นจุด “สปาร์ก” แรงบันดาลใจ ที่อยากให้ผู้บริโภคผักได้รับอาหารที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง

Farm
การปลูกผักในห้องควบคุม

จุด SPARK ของ Distar Fresh Farm

คุณสานสิน : “หลักๆ เริ่มจากอยากให้ที่บ้านมีผักสะอาดปลอดภัยจริงๆ รับประทาน เพราะเท่าที่ทราบมาถึงกระบวนการปลูกต่างๆ ทำให้เราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไร จึงทำให้เราอยากจะหันมาปลูกผักเอง เพราะผมรู้สึกว่าคงไม่มีอะไรปลอดภัยเท่าผมปลูกให้เขากินเอง เลยเป็นที่มาและแรงบันดาลใจให้หันมาสนใจการเกษตรแนวนี้ พอได้มาเจอกับอาจารย์ กฤษณะก็รู้ว่ามีวิธีทำให้ผักทุกต้นปลอดภัยจากศัตรูพืชจากภัยธรรมชาติสามารถปลูกได้อย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบที่ค่อนข้างนิ่งและรู้สึกว่าถ้าทำแบบนี้จะมีอาหารปลอดภัยให้ทุกคนได้กินกันตลอด”

คุณเชน-สานสิน ศรีภิรมย์รักษ์
คุณเชน-สานสิน ศรีภิรมย์รักษ์

ปลูกผักในห้องควบคุมเพื่อคุณภาพระดับ Beyond Organic

คุณกฤษณะ : “การปลูกผักของเราเป็นเกษตร Indoor Vertical Farm สิ่งแรกก็คือ เราอยากหาวิธีการปลูกที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งเท่าที่เราจะหาข้อมูลได้ ระบบนี้เป็นระบบที่จะปกป้องให้พ้นจากศัตรูพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องควบคุมปัจจัยปลูกพืชทุกอย่างด้วยตัวเอง เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการให้สารอาหารพืช เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ทักษะทางด้านวิศวกรรม ด้านการเป็นเกษตรกรด้วย รวมถึงยังเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ เป็นศิลปะเข้าไปในการสร้างสรรค์การปลูกพืชแบบนี้”


คุณสานสิน : “การปลูกผักระบบปิด Beyond Organic เป็นอะไรที่ชัวร์สุด แล้วเราอยากให้คนที่กินผักได้รับคุณภาพมีเอ็นไซน์ วิตามิน ครบถ้วนจริงๆ และอยากเชิญชวนให้ทุกครอบครัวมากินผักเราพยายามปลูกผักให้อร่อยมากๆ ด้วย ระบบปิดของเราที่พยายามดูแลผักอย่างเต็มที่ให้เราดูแลผักและให้ผักดูแลคุณ”

คุณอ็อก-กฤษณะ ธรรมวิมล
คุณอ็อก-กฤษณะ ธรรมวิมล
Fram

โมเดลธุรกิจส่งผักตรงถึงทุกบ้าน

คุณสานสิน : “ในมุมธุรกิจ Distar Fresh ใช้วิธีส่งผักตรงถึงผู้บริโภคเพื่อต้องการให้ผักที่เก็บเกี่ยวออกมาไปถึงผู้บริโภคไวที่สุด เพราะเราต้องการให้ผักมีเอนไซม์และวิตามินอยู่มากๆ ผู้บริโภคถึงจะได้คุณประโยชน์ ในอีกมุมหนึ่ง เราพยายามมอบความสะดวกสบายให้ลูกค้าที่บริโภคผักจากฟาร์มเรา ไม่ต้องไปจ่ายตลาด และเขาสามารถเข้าถึงเกษตรกรที่ปลูกให้เขาได้ผ่านหลายๆ ช่องทางความโปร่งใส ที่สำคัญผักเหล่านี้พอไปถึงบ้านพร้อมรับประทานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องล้าง ในการเตรียมผักก็ไม่ยุ่งยาก และผักเหล่านี้ก็แกล้มกับทุกมื้อได้เลย กินกับอะไรก็อร่อย”


แบ่งปันความรู้

คุณกฤษณะ : “ในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรและใช้เวลาเรียนรู้เรื่องนี้ค่อนข้างนาน ทั้งการทำวิจัยและพัฒนา รวมถึงการที่เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆ ในการที่จะมาสร้างอาชีพ ต้องบอกว่า ในอดีตผมได้รับการเอื้อเฟื้อจากเกษตรกรหลายๆ กลุ่มหลายๆ แปลงที่สอนเราทำ ให้เราสามารถพัฒนาเรื่องนี้ได้จนประสบความสำเร็จ ทำเป็นธุรกิจจนถึงทุกวันนี้


“ผมเลยมีความรู้สึกว่าเราต้องแชร์ข้อมูลและประสบการณ์ของเราให้คนที่สนใจ โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะปลูกผักให้คนทั้งประเทศกิน เราก็อยากมีเพื่อนปลูกผักขายนี่แหละ มาเป็นเพื่อนเราแล้วเราก็สอนเพื่อนทำอย่างนี้สิ แนะนำกันได้คุยกันได้ ยินดีที่จะให้ทุกคนมาดูงาน อยากแชร์ความรู้การทำธุรกิจนี้ในประเทศไทย ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรท่านอื่นที่สนใจอยากจะปลูกผักแบบนี้ อยากทำเป็นอาชีพขึ้นมาในประเทศไทย เรายินดีที่จะแชร์ความรู้ ท่านสามารถมาเยี่ยมชมฟาร์ม Distar Fresh ได้ที่บางใหญ่”

Food safety อาหารปลอดภัยเพื่อเราทุกคน

คุณกฤษณะ : “เรื่อง Food Safetyไม่ใช่แค่เรื่องผักผลไม้ แต่ยังรวมถึงหมู ไก่ ไข่ ในประเทศเรายังส่งออกพวกนี้ไม่ได้ เพราะติดปัญหาเรื่องอาหารปลอดภัย เราก็เลยอยากเป็นเหมือนต้นแบบเกษตรกรไทยที่ตระหนักถึงปัญหาพวกนี้ในระดับประเทศ มองประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญและยกระดับการเกษตรของเราให้ปลอดภัยเพื่อสามารถเชื่อมโยงกับนานาชาติได้เพราะเป็นเรื่องที่ทั่วโลกตระหนักร่วมกัน”

เรื่อง : ธัญยธรณ์ นาราเต็มทรัพย์
ภาพ : สิทธิศักดิ์ น้ำคำ


https://www.baanlaesuan.com/299224/baanlaesuan-fair/spark-village-bsmidy2023

https://www.facebook.com/baanlaesuanmag