FOOD STAR บริษัทน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ที่ใช้สินค้าเป็นส่วนหนึ่งของสเปซ

FOOD STAR พื้นที่สำนักงานขนาดเล็กใจกลางเมืองของบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ซึ่งมีทั้งธุรกิจจำหน่ายภายในประทศและส่งออกต่างประเทศ

ที่นี่คือพื้นที่ทำงานสำหรับ ทีมการตลาดและทีมธุรกิจ ส่งออก รองรับการเจรจา ธุรกิจและพบปะกับลูกค้า ต่างชาติแทนการเดินทางไปที่โรงงานผลิตที่จังหวัดนครปฐมของ FOOD STAR FOOD STAR แบบออฟฟิศ FOOD STAR แบบออฟฟิศ FOOD STAR แบบออฟฟิศ FOOD STAR แบบออฟฟิศ

จากทางเข้า ผนังสีส้มสะดุดสายตาตั้งแต่แรกเห็น ชั้นวางเหล็กที่โค้งยาวตลอดแนว จนคล้ายระนาบผนังรองรับขวดผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มแบรนด์ต่างๆ ในเครือบริษัทที่เรียงรายจนกลายเป็นผนังสีส้มที่มีมิติและผิวสัมผัสน่าสนใจ นอกจากจะทำหน้าที่เป็นระนาบผนังที่ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับพื้นที่สำนักงานแล้ว ยังเป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้าสำหรับลูกค้าไปในตัว

เนื่องจากเป็นพื้นที่สำนักงานบนอาคารสูงที่มีช่องเปิดรับแสงธรรมชาติเพียงด้านเดียว การวางผังโต๊ะทำงานจึงต้องคำนึงถึงความโปร่งโล่งและการใช้ประโยชน์สูงสุดจากแสงธรรมชาติ  ภายในพื้นที่ประกอบด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ เรียบง่าย ได้แก่ โซนโต๊ะทำงาน และ ห้องประชุมขนาดเล็กและใหญ่ นอกจากนี้พื้นไม้สีธรรมชาติยังช่วยเพิ่มความอบอุ่น และลดทอนความแข็งกระด้างของโครงสร้างในภาพรวม ที่นี่จึงเป็นอีกตัวอย่างของแนวคิดในการสร้างความน่าสนใจให้พื้นที่สำนักงานขนาดเล็กFOOD STAR แบบออฟฟิศ FOOD STAR แบบออฟฟิศ FOOD STAR แบบออฟฟิศ FOOD STAR แบบออฟฟิศ

ข้อมูล
พื้นที่ใช้สอย: 160 ตารางเมตร
ที่อยู่: อาคาร Central Station เลขที่ 358 ชั้น 4 ถนนตรีมิตร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
Website: www.foodstar.co.th


เจ้าของ: บริษัทฟู้ดสตาร์ จำกัด
ออกแบบ: Physicalist
ภาพ: ศุภกร

BOOKING.COM ให้ทุกการมาทำงานเหมือนได้มาเที่ยวทะเล