FOOD STAR บริษัทน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ที่ใช้สินค้าเป็นส่วนหนึ่งของสเปซ

FOOD STAR พื้นที่สำนักงานของบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ที่ใช้ขวดมาสร้างระนาบผนัง เส้นสาย และสีสันสะดุดตา