“เฮือนธรรม” บ้านพื้นถิ่นไทย ในขนบแบบญี่ปุ่น

จุดเด่นของบ้านเฮือนธรรมคือการออกแบบที่ผสมผสานข้อดีของ บ้านพื้นถิ่นไทย เข้ากับลักษณะพื้นที่ใช้งานของบ้านญี่ปุ่น ลึกๆแล้วความงามของบ้านหลังนี้

บ้านไทยอีสานสมัยใหม่ ใกล้ชิดกับชีวิตชนบท

“โจทย์ของเราคือ อยากได้ บ้านไทยอีสาน ที่ไม่ใช่แค่เลียนแบบอาคารพื้นถิ่น แต่ต้องเป็นบ้านที่กลมกลืนไปกับบริบทของสิ่งแวดล้อมจริงๆ เชื่อมโยงผู้อยู่อาศัยกับชุมชน บอกเล่าและแบ่งปันชีวิตซึ่งกันและกันได้ เป็นบ้านที่เหมาะกับช่วงอายุของเราซึ่งเริ่มสนใจคุณภาพของการใช้ชีวิตมากกว่าการโหมงานหนัก”

keyboard_arrow_up