บ้านและสวน | วันที่ 2 ตุลาคม 2565 | EP.36

ช่วงบ้าน “ บ้านหิ่งห้อย ” เจ้าของ : ครอบครัวหอมศักดิ์มงคล ออกแบบ : คุณกศินร์ ศรศรี บริษัท Volume Matrix Studio ช่วงสวน “ ซ่อนตัวในสวนอังกฤษ ” เจ้าของ : คุณกวี กิตตินาวิน – คุณนัญณิชา คุณาวิริยะสิริ ออกแบบ : คุณศักดิ์ – คุณลีลาวดี เรืองพร้อม บริษัท สวนลีลา จำกัด ช่วงมุมใหม่ “ Ground for Neighbor’s ” เจ้าของ : คุณวรพงศ์ มนูพิพัฒน์พงศ์ ออกแบบ : Atelier2+

บ้านและสวน | วันที่ 25 กันยายน 2565 | EP.35

ช่วงบ้าน “ NEW WORLD ” เจ้าของ : คุณณัฐฐา กีนะพันธ์ ออกแบบ : คุณณรงค์ โอถาวร บริษัท SO Architect ช่วงสวน “Kram Spa” เจ้าของ : คุณสักกพงศ์ หาญสงคราม ออกแบบ : คุณคมกฤต สุขทอง ฅนสวน Landscape

บ้านและสวน | วันที่ 18 กันยายน 2565 | EP.34

ช่วงบ้าน “บ้าน 9×9” เจ้าของ : คุณธีรชัย จุนแสงจันทร์ ออกแบบ : Integrated Field ช่วงสวน “TOSCANA PARADISO” เจ้าของ : คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ออกแบบ : คุณศิริวิทย์ ริ้วบำรุง Little Tree Landscape

บ้านและสวน | วันที่ 11 กันยายน 2565 | EP.33

ช่วงบ้าน “บ้านสวนผัก” เจ้าของ : คุณทวีพร ทวีเจริญพันธ์ – คุณอังคณา กิจกนกอุดมเดช ออกแบบ : Studio mahutsachan ช่วงสวน “ยุโรปเมืองร้อน” เจ้าของ : คุณปภัสรินทร์ บริบูรณ์รักษ์ ออกแบบ : คุณสหพงษ์ พลวัน ช่วงมุมใหม่ “Gizzdear กับอพาร์ตเมนต์สไตล์คันทรีโฮม” เจ้าของ : คุณสุพิชญา นันต๊ะ ออกแบบ : คุณสุพิชญา นันต๊ะ

บ้านและสวน | วันที่ 4 กันยายน 2565 | EP.32

ช่วงบ้าน “HOUSE BETWEEN THE WALL” เจ้าของ : คุณธนัทเกียรติ จงเกรียงไกร – คุณกนกกาญจน์ เฮงอุดมทรัพย์ ออกแบบ : ANATOMY ARCHITECTURE + ATELIER ช่วงสวน “สุขเพราะเรียบง่าย” เจ้าของ : คุณไตรสิทธิ์ ปิยะจารุสิทธิ์ ออกแบบ : คุณขวัญชัย จิตสำรวย ช่วงมุมใหม่ “aอะไร อะไร” เจ้าของ : คุณเตชิต จิโรภาสโกศล – คุณ สิรภพ ขำอาจ ออกแบบ : คุณเตชิต จิโรภาสโกศล – คุณ สิรภพ ขำอาจ

บ้านและสวน | วันที่ 21 สิงหาคม 2565 | EP.30

ช่วงบ้าน “Corner House” ออกแบบสถาปัตยกรรม : คุณณรงค์ โอถาวร บริษัท SO Architect ช่วงสวน “ป่า 50 ตารางเมตร” เจ้าของ : คุณนเรศร์ ปลื้มญาติ – คุณสุกัญญา เม็กขุนทด ออกแบบ : คุณคมกฤต สุขทอง บริษัท คนสวนแลนด์เสคป ช่วงมุมใหม่ “BBUSHWICK STUDIO (Home Office)” เจ้าของ : คุณภควัต หงษ์เจริญ ออกแบบ : space+craft

บ้านและสวน | วันที่ 14 สิงหาคม 2565 | EP.29

ช่วงบ้าน “บ้านเขียนไข” เจ้าของ : คุณสาโรจน์ ยอดยิ่ง – คุณบุษราพรรณ ไพรทอง ออกแบบสถาปัตยกรรม : คุณธงชัย จันทร์สมัคร – คุณพัชรดา อินแปลง บริษัท Sher Maker ช่วงสวน “สวนป่าหน้าบ้าน” เจ้าของ : คุณสุวรรนภา เจียมศรีพงษ์ – คุณวินิษฐา เรืองเพิ่มพูน ออกแบบ : คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ TTT Tree Landscape ช่วงมุมใหม่ Nakornsang studio เจ้าของ – ออกแบบ : คุณชานนท์ นครสังข์

บ้านและสวน | วันที่ 7 สิงหาคม 2565 | EP.28

ช่วงบ้าน “บ้านสาปเมือง” เจ้าของ : คุณสีฟ้า ศรชัยยืน – คุณวรรัตน์ รัตนตรัย ออกแบบสถาปัตยกรรม : คุณสีฟ้า ศรชัยยืน บริษัท Studio Sifah – คุณวรรัตน์ รัตนตรัย ช่วงสวน “ยัง ทำ ฟาร์ม” เจ้าของ : คุณสุภาวดี สุวรรณฤทธิ์ ช่วงมุมใหม่ HIDDEN GARDEN HOSTEL เจ้าของ : คุณพันธุ์ทิพย์ คุณาธรรม ออกแบบสถาปัตยกรรม : Full Scale Studio ออกแบบภูมิทัศน์ : Studiomaekmai วิศวกรโครงสร้าง : คุณพิลาวรรณ พิริยะโภคัย

บ้านและสวน | วันที่ 31 กรกฏาคม 2565 | EP.27

ช่วงบ้าน “บ้านเหล็กจริตไทย” เจ้าของ : คุณพงศกร ณ พัทลุง ออกแบบสถาปัตยกรรม : คุณสุเมธ กล้าหาญ บริษัท Materior Studio ช่วงสวน “สวน(ของ)เกษร” เจ้าของ : คุณเกษร มานันตพงศ์ ออกแบบ : คุณเกษร มานันตพงศ์ ช่วงมุมใหม่ BRECHT HOMEBAKED เจ้าของ : คุณสามินี รัตนยงค์ไพโรจน์ ออกแบบสถาปัตยกรรม : Pommballstudio

บ้านและสวน | วันที่ 24 กรกฏาคม 2565 | EP.26

ช่วงบ้าน “บ้านลำพูน” เจ้าของ : คุณป๊อบ คุณเอม ออกแบบสถาปัตยกรรม : blank studio ออกแบบโครงสร้าง : คุณพิลาวรรณ พิริยะโภคัย ช่วงสวน “HLNG Cafe” เจ้าของ : คุณเสริมศักดิ์ – คุณบุญเกื้อ ศิริพงศ์ ออกแบบ : คุณเต้ ช่วงมุมใหม่ G NIMMAN เจ้าของ : คุณคมเดช ทรงสกุล ออกแบบสถาปัตยกรรม : iNSIDE IN DESIGN

บ้านและสวน | วันที่ 17 กรกฏาคม 2565 | EP.25

ช่วงบ้าน “บ้านทิตา” เจ้าของ : คุณเดโชพล รัตนสัจธรรม ออกแบบสถาปัตยกรรม : คุณเดโชพล รัตนสัจธรรม บริษัท ยางนา สตูดิโอ จำกัด ช่วงสวน “ป่าสมัยใหม่” เจ้าของ : คุณเพชรา ถนอมสุข – คุณวัฒนา บัวเผื่อน ออกแบบ : คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ TTT Tree Landscape ช่วงมุมใหม่ GOOD OLD DAY เจ้าของ : คุณอภิชัย วังตระกูล – คุณนราวัลย์ ราชสีห์ ออกแบบสถาปัตยกรรม : คุณอภิชัย วังตระกูล – คุณนราวัลย์ ราชสีห์

บ้านและสวน | วันที่ 26 มิถุนายน 2565 | EP.22 / วันที่ 2 กรกฏาคม 2565 | EP.23 / วันที่ 10 กรกฏาคม 2565 | EP.24

ช่วงบ้าน “บ้าน เ ‘อ’ ก” เจ้าของ : คุณเอก หอศิริธรรม ออกแบบสถาปัตยกรรม : คุณทองเอก หอศิริธรรม บริษัท Time & Architecture design ผู้รับเหมา : บริษัท บุญเจริญสตูลคอนกรีต จำกัด ช่วงสวน “ DOD Café ” เจ้าของ : คุณปณัฐ สุมาลย์โรจน์ ออกแบบ : บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด ช่วงมุมใหม่ “CASA 33” เจ้าของ : casa 33 company limited ออกแบบสถาปัตยกรรม : คุณสกล ปิ่นเงิน บ้านและสวน | วันที่ 2 กรกฏาคม […]

บ้านและสวน | วันที่ 19 มิถุนายน 2565 | EP.21

ช่วงบ้าน “ANN’s House” เจ้าของ : คุณสุจิรา วิชัยดิษฐ์ ออกแบบสถาปัตยกรรม : คุณราชิต ระเด่นอาหมัด บริษัทออกแบบ Subper ช่วงสวน “Meet U Cafe” เจ้าของ : คุณไพลิน คุง ออกแบบ : คุณอัศนัย แก่นจันทร์ ร่มรื่นแลนด์สเคป ช่วงมุมใหม่ “ The Lantern Hatyai ” เจ้าของ : คุณณิชกานต์ จิวากานนท์ ออกแบบสถาปัตยกรรม : คุณสกล ปิ่นเงิน

บ้านและสวน | วันที่ 5 มิถุนายน 2565 | EP.19

ช่วงบ้าน “บ้านใกล้วัด” ออกแบบสถาปัตยกรรม : คุณกาจวิศว์ ริเริ่มวนิชย์ Physicalist ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : Archive Landscape and Allplants ช่วงสวน “สวนร่วมกัน” เจ้าของ : คุณอิทธิธร – คุณชลินธร อิศรเสนา ณ อยุธยา ออกแบบ : คุณทินกร ศรีวัฒนะธรรมา บริษัท สวนสวยแลนด์ ช่วง มุมใหม่ “ P.Sherman The Enjoyable Ground ” เจ้าของ : คุณอมร สุนทรญาณกิจ ออกแบบสถาปัตยกรรม : คุณอมร สุนทรญาณกิจ

บ้านและสวน | วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 | EP.18

ช่วงบ้าน “คน บ้า(น) หมา” เจ้าของ : คุณนรวีร์ วัยนิพิฐพงษ์ ออกแบบสถาปัตยกรรม : EKAR Architect ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : Landscape Architects 49 Limited ก่อสร้าง : GRD + RHive Design and Consultant ช่วงสวน “DASH.SPACE” เจ้าของ : คุณนนทน์ พงศ์ไพโรจน์ ออกแบบ : คุณศักดิ์ – คุณลีลาวดี เรืองพร้อม บริษัท สวนลีลา จำกัด ช่วงมุมใหม่ “DOX HOUSE” เจ้าของ : คุณนรวีร์ วัยนิพิฐพงษ์ ออกแบบสถาปัตยกรรม : EKAR Architect ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : Landscape […]

บ้านและสวน | วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 | EP.17

ช่วงบ้าน “บ้าน – ช่อง” เจ้าของ : คุณอัชฌา กฤตยาภิรมย์ – คุณบงกช เจียรบรรจงกิจ ออกแบบ : STUDIONOMAD ช่วงสวน “สวน(ของ)เม็ดทราย” เจ้าของ : พลตำรวจโทสุธีร์ – คุณโสมอุษา เนรกัณฐี ออกแบบ : คุณอรรถ ประพันธ์วัฒนะ จัดสวน : คุณสิบสาม ตุลาห้าเก้า Design Item ช่วงมุมใหม่ “HQ/R” เจ้าของ : คุณอภินัย วรรณไพโรจน์ ออกแบบ : FLAT12x

บ้านและสวน | วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 | EP.16

ช่วงบ้าน “บ้านตากอากาศ” ออกแบบ : POAR ช่วงสวน “Modern Japanese with Tropical” เจ้าของ : คุณเบสท์ ออกแบบ : คุณภูริวัจน์ วรากิติยาวิโรจกุล Wabisabi Spririt ช่วงมุมใหม่ “บ้านบำบัดฯ” เจ้าของและออกแบบ : คุณบดินทร์ บำบัดนรภัย