บ้านและสวน | วันที่ 28 มกราคม 2567 | EP.4

ช่วงบ้าน I Box Cutter

  • เจ้าของ I คุณพิชชาพร ปานเลิศ
  • ออกแบบ | บริษัท thingsmatter จำกัด
  • วิศวกร | คุณสุเมธ อัสววิมล
  • รับเหมาก่อสร้าง | BTT Construction Team

ช่วงสวน I ตากฟ้าคาเฟ่แอนด์รีสอร์ท

  • เจ้าของ l คุณณัฐธีร์ ทวีทรัพย์
  • ออกแบบ l คุณติณสีหะ สิงหราช (อัครพล แก้ววิเศษ) , Aukara Architecture and development และกลุ่มโคก หนอง นา ออกแบบวางผังบ้านและสวน คาเฟ่เกษตรผสมผสาน