บ้านและสวน | วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 | EP.6

ช่วงบ้าน I Canvas House

  • ออกแบบ | Unknown Surface Studio โดย คุณศิวนาถ ณัฐบวรภัล, คุณปิยะณัฐ สงเคราะห์ และคุณนงลักษณ์ บุญแสง

ช่วงสวน l OYARD

  • ออกแบบ l Ayothaya Landscape ปั้นงานหินเทียม l คุณกัษณ ยมจินดา

ช่วงมุมใหม่ l ดอกไม้ ประตู แจกัน วิลเลจ

  • เจ้าของ l คุณพนมพร ชูศักดิ์ – คุณวิไลมาศ เกตุสร้อย
  • ออกแบบ l คุณพนมพร ชูศักดิ์